Warunki skuteczności zmian

 Warunki skuteczności zmian
Nadejście nowego roku to dobry czas na podejmowanie postanowień, decydowanie o zmianach w dotychczasowym życiu. Podobnie dzieje się również w wielu firmach, w których zmiany mają doprowadzić do poprawy sytuacji, wprowadzenia korzystnych nowości. Nie zawsze jednak dokonywanie zmian w aktualnym systemie zarządzania jest proste, niestety bardzo często zdarza się, że zaplanowanych zmian nie udaje się wprowadzić w życie. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w Ogólnopolskim Badaniu Zarządzania Zmianą, przeprowadzonym przez Szkołę Zarządzania Zmianą, opublikowanym w pierwszych tygodniach stycznia 2016 roku. Autorzy przebadali ponad 200 organizacji, w większości dużych firm, w których ostatnimi czasy przeprowadzane były różnego rodzaju zmiany, jak na przykład: przebudowa strategii, przejęcia i fuzje czy wprowadzanie nowego oprogramowania i systemów IT. Okazuje się, że tylko niecałym 30% badanych firm udało się z powodzeniem wprowadzić zaplanowane zmiany. W pozostałych 70% coś stanęło temu na przeszkodzie.

Zgodnie z wynikami badania, jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzeń we wprowadzaniu zmian jest niewłaściwa komunikacja wewnętrzna w firmie. Najczęściej pojawiający się zarzut dotyczył jednostronności tej komunikacji, czyli poprzestania wyłącznie na informowaniu pracowników o tym, co w organizacji się dzieje, nie zapoznając się z ich opinią. Zdaniem autorów badania, właściwa komunikacja, umożliwiająca przeprowadzenie zmian, musi być dwustronna, kadra zarządzająca powinna dać pracownikom szansę na wypowiedzenie się w kluczowych kwestiach, które dotyczą ich na co dzień. Niestosowanie się do tej zasady skutkuje pojawieniem się negatywnych emocji wśród pracowników (19% ankietowanych wskazało taką sytuację) lub sabotowaniem procesu zmian (13% odpowiedzi).

Co jeszcze zdaniem ankietowanych jest ważne podczas procesu wdrażania zmian? Okazuje się, że aż w ponad 60% firm, którym udało się pomyślnie wprowadzić zmiany, zastosowano mentoring i coaching, czyli narzędzia, mające na celu skuteczne rozwijanie kompetencji, realizację ścieżki zawodowej. Zdaniem specjalisty w zakresie zarządzania: „Zmiany wywołują napięcia, a wśród pracowników wzrasta poziom stresu i niepewności. Coaching i mentoring pomagają o tyle, że wzmacniają pewność siebie i ułatwiają wykorzystanie swoich umiejętności…” . Każda zmiana wprowadza pewną dozę niepewności, dlatego też, aby uniknąć związanego z tym stresu, warto dać pracownikom możliwość konsultacji, pogłębienia swojej wiedzy, aby szybciej i łatwiej odnaleźć się w nowej sytuacji.

W procesie wprowadzania zmian bardzo wiele zależy od właściwej postawy menedżerów, takiego zdania jest aż 55% badanych. Dlatego też niezwykle ważne jest skupienie się nie tylko na samej zmianie, ale również na tym, jak jest ona postrzegana przez pracowników, ułatwienie im adaptacji w nowych, nieznanych warunkach.

Źródło

nf.pl/manager