Warunki efektywnego AC/DC

 Warunki efektywnego AC/DC
AC/DC to skrót od angielskiego wyrażenia Assessment/Development Center (Ośrodek Oceny/Rozwoju) oznaczającego wielowymiarowy proces oceny kompetencji pracowniczych, w którym uczestnicy są obserwowani i oceniani przez kompetentnych sędziów. Obecnie jest uważana za najbardziej efektywną metodę, bowiem jej skuteczność sięga nawet do 76%. Co zrobić, by przy użyciu tej metody faktycznie osiągnąć taki efekt?

Międzynarodowa grupa specjalistów opracowała specjalne standardy wykorzystywania AC/DC, tak, by mogły one przynieść jak najwięcej korzyści. Projektując sesję warto przyjrzeć się tym wytycznym, by ustrzyc się najczęściej popełnianych błędów. Metoda AC/DC jest czasochłonna i kosztowna, warto jednak podjąć ten trud – praktyka i badania pokazują, że zaprojektowanie sesji zgodnie z poniższymi wytycznymi zapewnia jej wysoką efektywność.

Najważniejszą kwestią jest analiza stanowiska pracy. Musi być przeprowadzona w sposób, który umożliwia określenie kompetencji i wskaźników efektywności. Jest to kluczowy punkt ze względu na późniejsze projektowanie i dobieranie zadań. Należy zwrócić uwagę na kompetencje kluczowe i te, które nie są obligatoryjne. Dobrze sprawdzi się też nadawanie rang poszczególnym kompetencjom.

Eksperci wskazują też na stosowanie różnorodnych technik oceny. To warunek konieczny, gdyż skuteczność równa się wielostronności. Przykładowe techniki to m.in. koszyk zadań, czyli In-basket, prezentacje, dyskusje grupowe, analiza przypadku czy testy. Warto przy tym pamiętać, że dobre AC/DC musi zawierać co najmniej jedną ocenę związaną z przejawami efektywności na danym stanowisku pracy. Badając związki między zadaniami a badanymi kompetencjami trzeba pamiętać o ich udokumentowaniu.

Kolejnym warunkiem dobrego procesu oceny kompetencji jest wykorzystanie kilku asesorów, którzy będą obserwować, rejestrować i oceniać każdego uczestnika sesji. Asesorem może zostać każdy (poza bezpośrednim przełożonym ocenianego), kto przejdzie odpowiednie szkolenie i posiada wiedzę dotyczącą ocenianych wymiarów treści zadań, unikania błędów poznawczych, przekazywania informacji zwrotnej. Efektem końcowym obserwacji asesorów jest wypadkowa ocen spisana w raporcie.

Innym warunkiem dobrej oceny jest sformalizowanie procedury oceniania. Oznacza to, że obowiązujące zasady muszą w równym stopniu dotyczyć wszystkich osób biorących udział w projekcie i uwzględniać arkusze ocen, skale obserwacji i notatki. Dopuszcza się także inne formy rejestrowania przebiegu, np. przez nagranie video. Ważne, by integracja danych zawierała informacje od wszystkich asesorów. Finalna ocena kompetencji uczestników może być zarówno efektem konsensusu, jak i ustalona metodą statystyczną.

Źródło

hrstandard.pl