Wartość rezydualna

 Wartość rezydualna
Po zakończeniu umowy leasingu jej przedmiot zostaje wyceniany w oparciu o wartość rezydualną. Co to takiego?

Wartość rezydualna (z angielskiego: residual value), a – inaczej mówiąc – wartość resztowa, to przewidywana wartość środka trwałego lub pozostałości po nim po okresie jego użyteczności. Ustawa o rachunkowości odnosi się do wartości rezydualnej i mówi, że możliwe jest (ale niekonieczne) wzięcie pod uwagę ceny sprzedaży netto pozostałości po środku trwałym w momencie jego likwidacji.

Amortyzacja dokonywana jest od wartości kosztu nabycia przedmiotu leasingowanego do jego wartości rezydualnej. Istnieje wyjątek od tej reguły, którym jest wartość rezydualna będąca nieistotną w stosunku do kosztu nabycia środka trwałego. Wartość rezydualna jest kwotą, za którą możliwe jest nabycie przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.W przypadku wynajmu długoterminowego, leasingu finansowego i leasingu operacyjnego wartość rezydualna wpływa na wysokość miesięcznych rat.

Odnośnie leasingu finansowego, w rozumieniu przepisów podatkowych, własność przedmiotu leasingu przechodzi na finansującego po upływie trwania okresu umowy automatycznie, bez żadnych dodatkowych opłat.

Płatność wartości rezydualnej dokonywana jest w oparciu o umowę, a dokładna wartość wykupu umieszczona jest w piśmie informującym o zakończeniu okresu trwania umowy, jakie otrzymuje od firmy osoba leasingująca na początku ostatniego miesiąca umowy.

Źródło

Czym jest wartość rezydualna