Warsztaty menadżerów i audytorów IT

15-16 kwietnia 2013 roku w Bielsko-Białej odbędą się Warsztaty Menadżerów i Audytorów IT.

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne, program warsztatów obejmuje:

Dzień pierwszy (9:00-17:00)

Temat przewodni: Nowości w zakresie norm, standardów i dobrych praktyk
 • Otwarcie – Sylwia Wystub (ISACA Katowice)
 • COBIT v.5 w administracji publicznej – Agnieszka Boboli (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)
 • COBIT v.5 w instytucjach finansowych – Lilianna Rother-Obrączka (ING Bank Śląski S.A.)
 • ISO 20000:2011 versus ITIL – Krzysztof Olejniczak (CTPartners S.A.)
 • Cyber wojna i zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, w tym dla branży lotniczej – Sebastian Burgermeister (Institute of InternalAuditors)
 • Nowe tendencje w standardach bezpieczeństwa informacji – Bolesław Szomański (Politechnika Warszawska)
 • Procesycertyfikacji w branży IT – Witold Kowal (British Standards Institution Group Polska Sp. z o.o.)
 • Zintegrowane systemy zarządzania w sektorze publicznym - przedstawiciel LTC Sp. z o.o.


Dzień drugi (9:00-16:00)

Temat przewodni: CAATS – zastosowanie narzędzi informatycznych w audycie i zarządzaniu bezpieczeństwem SI
 • General Audit Software (GAS) – ACL - Piotr Lipski (SKG S.A.)
 • Narzędzia stosowane w testach i audytach bezpieczeństwa – Adam Zachara (Securing S.J.)
 • Mitigate - zintegrowane narzędzie wspierające proces audytu - Marcin Fronczak, Prezes Cloud Security Alliance Polska
 • Audyt śledczy: wymagania dla systemów i aplikacji użytkowych, zabezpieczenie systemów na potrzeby śledcze oraz wykorzystywane narzędzia – Przemysław Krejza (Mediarecovery)
 • Wymagania niefunkcjonalne (wydajność, użyteczność, niezawodność) i jak je testować – Radosław Smilgin (21CN, testerzy.pl)
 • Narzędzia do analizy procesów i oceny poziomów dojrzałości - (Silver Team Sp. z o.o.)


Źródło

www.testerzy.pl