Waloryzacja wynagrodzenia po wzroście płacy minimalnej

 Waloryzacja wynagrodzenia po wzroście płacy minimalnej
Waloryzacja wynagrodzenia stanie się możliwa w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, stawek ZUS i stawek VAT.

Przepisy mogą być stosowane po 18 października oraz na początku przyszłego roku, gdy wzrośnie płaca minimalna (z 1680 zł do 1750 zł brutto). W sprawie waloryzacji wartości kontraktu trzeba zwrócić się do zamawiającego w ciągu 30 dni od zmiany uzasadniającej renegocjacje, np. od podwyższenia płacy minimalnej. Nowelizacja otwiera furtkę do możliwości zmiany wartości kontraktu, natomiast nie oznacza to automatycznie, że zamawiający musi się na nią zgodzić.

W przypadku umów zawartych wcześniej waloryzacja jest możliwa na podstawie przepisów przejściowych. Jednak nie wszystkie umowy można próbować renegocjować na tej podstawie. Zmiany kwot ubezpieczeń czy płac muszą mieć wpływ na koszty wykonawcy.

Źródło

tech.money.pl