Usługi IT kupowane z chmury bez wiedzy IT

W ostatnim czasie można zaobserwować zjawisko kupowania usług IT z chmury bez wiedzy IT. Usługi cloudcomputing są powszechnie dostępne, dlatego właściciele procesów biznesowych czasem podejmują decyzje o nabyciu aplikacji z zewnątrz. Może się to odbywać bez konsultacji z IT. Niekiedy z takich usług korzystają pracownicy, gdyż Dropbox jest o klasę wygodniejszy od tego, co jest w stanie zrobić dział IT. Według raportu przeprowadzonego dla VMware, aż 72% ekspertów IT uważa, że jest to zjawisko pozytywne, ponieważ firmy mogą elastycznie reagować na potrzeby klientów. Jednocześnie prawie połowa respondentów (48%) widzi w tym rozwiązaniu zagrożenie bezpieczeństwa i utrudnienie kontroli wydatków IT.

Badanie wykazuje, że ogromne środki w europejskich przedsiębiorstwach przeznaczane są na zakup nieautoryzowanych rozwiązań chmurowych. Ten fakt nie musi oznaczać marnowania pieniędzy. "Pracownicy wiedzy", o których mowa w badaniu, często pomijają dział IT kupując rozwiązania, które pozwalają im pracować wydajniej, co w ostatecznym rozrachunku jest korzystne dla firmy - komentuje wyniki Piotr Fąderski, który dalej dodaje: Dział IT doszedł do punktu, w którym nie da się już dłużej ignorować rzeczywistości związanej ze zjawiskiem CovertClouds. Osoby decydujące o rozwoju IT muszą dostosować się do sytuacji, zapewniając niezbędną pracownikom elastyczność, równocześnie dbając o bezpieczne i odpowiednie zarządzanie firmą.

Przeciwnicy korzystania z „ukrytej chmury” wskazują, iż tylko pozornie jest to zjawisko pozytywne. W gruncie rzeczy świadczy o swego rodzaju naiwności osób zarządzających. Mnogość i różnorodność standardów, praktyk, modeli, sprawia mylne wrażenie, że można wspierać IT bez udziału ekspertów z tej dziedziny. W rzeczywistości okazuje się, że do świadomego korzystania z określonych rozwiązań niezbędne jest ich kompleksowe rozumienie. Poza tym trzeba zachować ograniczone zaufanie do reklamujących swoje usługi i produkty, zwłaszcza, gdy dany zakup przekracza próg ryzyka finansowego. Wówczas należy skonsultować decyzję o kupnie z odpowiednim ekspertem. Większość specjalistów jest zgodna co do tego, że jeśli chodzi o drobne zakupy, np. materiały biurowe czy sprzęt techniczny niewielkiej wartości, wspomniane konsultacje można ominąć. Dobrą praktyką jest wprowadzenie w przedsiębiorstwach określonych reguł biznesowych, które wykluczałyby wszelkie nieporozumienia w tej kwestii.

Mimo wielu głosów krytyki wobec zjawiska CovertClouds, mamy do czynienia z jego rosnącą popularnością. Skąd bierze się ta tendencja, która w ujęciu jej przeciwników uchodzi za zwykłą anarchię w świecie biznesu? Być może przyczyn należy upatrywać w cyfryzacji, która ogarnia nas zewsząd, sprawiając wrażenie, że jest tak naturalna i oczywista, że nie wymaga dodatkowych konsultacji. Pracownicy podświadomie niektóre obszary informatyki uznają za „pozainformatyczne”, ponieważ na co dzień swobodnie z nich korzystają, nie odczuwając potrzeby zwrócenia się o poradę w kwestiach ich zakupu.

Tytułem podsumowania warto zaznaczyć, że zjawisko „ukrytej chmury” wprawdzie pozwala firmom szybciej wdrażać pewne innowacje oraz elastycznie reagować na potrzeby klientów, ale z drugiej strony realnie zagraża spójności zarządzania IT. Część ekspertów jest zdania, że CovertClouds jest efektem braku poszanowania podziału na role i kompetencje, co wiąże się z luźnym podejściem do kwestii przestrzegania kultury organizacji pracy.