Urzędowa e-korespondencja tak samo ważna jak papierowa

 Urzędowa e-korespondencja tak samo ważna jak papierowa
10 stycznia Sejm uchwalił nowelizację Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Dzięki zmianom elektroniczna wymiana pism z urzędem będzie tak samo ważna jak wersja tradycyjna (papierowa).

Zmiany w ustawie

Poprawiona ustawa czeka na podpisanie przez prezydenta. Po wejściu nowych przepisów w życie korespondencja elektroniczna będzie miała taką samą rangę jak tradycyjna, czyli papierowa. Nie chodzi tu oczywiście o wysłanie zwykłego maila. Mowa o pismach elektronicznych, podpisanych profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Do korespondencji elektronicznej wykorzystywana będzie platforma ePUAP.

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych.

Więcej e-dokumentów

Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne przewiduje, że uproszczeniu ulegnie dostęp do akt spraw interesujących obywateli. Możliwy będzie dostęp do nich za pomocą sieci. Za pośrednictwem Internetu będzie można także składać pisma procesowe. Dodatkowo, w postępowaniu administracyjnym dopuszczone zostaną elektroniczne kopie dokumentów tradycyjnych, np. skany.

Więcej informacji o platformie ePUAP na stronie.