Urząd Rady Ministrów Wielkiej Brytanii wybrał partnera do zarządzania Best Management Practice

Zakończył się przetarg na udział w spółce Joint Venture, którego celem jest dalszy rozwój całego portfela Best Management Practice. W przetargu wyłoniona została firma Capita Plc, która już wcześniej współpracowała z rządem Wielkiej Brytanii.

Rząd stworzył portfolio uznawanych na świecie najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania, do którego należy PRINCE2, szeroko uznawana metodyka zarządzania projektami, oraz ITIL, najszerzej używane podejście do zarządzania usługami IT na świecie.

Capita i Urząd Rady Ministrów mają po 51 i 49% udziałów w organizacji, która będzie uznawała portfolio produktów za własność intelektualną i zajmie się zarządzaniem i wsparciem systemu akredytowanych organizacji usług. Capita zapłaci zaliczkę w wysokości 10 milionów funtów brytyjskich i trzy kolejne raty w wysokości 9,4 milionów funtów brytyjskich przez trzy lata za 51% udziałów.

Oczekiwane jest, że spółka przyniesie trzykrotnie większe zyski niż dotychczas, to znaczy 40 milionów funtów rocznie do roku dziesiątego, poprzez komercjalizację i rozwój portfolio produktu na istniejących i nowych rynkach. Istniejące produkty i usługi zachowają swoje obecne marki a spółka będzie właścicielem i zarządzającym obecnego portfolio od 1 lipca 2013, a pełną sprawność doręczeniową od 1 stycznia 2014.

Źródło

Capita Plc Chosen To Form JV IP Business With Cabinet Office - Quick Facts