Urlop wychowawczy ze składką zdrowotną

Od 1 września w życie weszły przepisy, które pozwalają na urlop wychowawczy setkom tysięcy rodziców, którym dotychczas nie było to dozwolone. Teraz osoby prowadzące działalność gospodarczą i zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, które mają wypracowany co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy mogą liczyć na urlop wychowawczy, podczas którego będzie opłacana składka emerytalna, rentowa i wreszcie zdrowotna.

Ewa Kosowska, dyrektor departamentu ubezpieczeń i składek ZUS w centrali w Warszawie tłumaczy: „Warunek prowadzenia działalności przez co najmniej sześć miesięcy jest spełniony, jeżeli dana osoba podlegała z tego tytułu nieprzerwanie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia opieki nad dzieckiem i opłacała składki na te ubezpieczenia. Przerwy w opłacaniu składek mogą być spowodowane wyłącznie pobeiraniem świadczeń z ubezpieczenia chorobowego z tytułu tej działalności, na przykład zasiłku macierzyńskiego.”

Urlop wychowawczy może trwać maksymalnie 36 miesięcy i zostać podzielony przez przedsiębiorcę lub zleceniobiorcę na cztery części. Należy wykorzystać ten czas do ukończenia przez dziecko piątego roku życia. W przypadku potwierdzonej orzeczeniem lekarskim niepełnosprawności dziecka, okres urlopu wychowawczego wydłuża się do sześciu lat i można go wykorzystać do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Rodzice dzieci urodzonych w poprzednich latach również mogą skorzystać z urlopu wychowawczego na nowych zasadach, jednak wykorzystają tylko tyle urlopu, ile zostało im czasu do ukończenia przez dziecko 5 lat (lub 18 w przypadku jego niepełnosprawności). Osoby bez żadnego stażu ubezpieczeniowego lub takie, które przed złożeniem wniosku do ZUS nie wypracowały wymaganych przez przepisy sześciu miesięcy, mogą liczyć tylko na składkę emerytalną.

Źródło

ZUS dla rodziców prowadzących własną firmę