Uproszczenia podatkowe dla nowych firm

Osoby otwierające własną firmę po raz pierwszy w życiu mogą liczyć na uproszczenia podatkowe. Uproszczenia te mogą dotyczyć zarówno podatków dochodowych jak i VAT.

Z uproszczeń podatkowych dla nowych przedsiębiorcówmożna korzystać w pierwszym okresie po założeniu własnej firmy. Z wyłączeniem osób fizycznych opodatkowanych kartą podatkową, podatnicy przy opłacaniu podatku dochodowego mogą skorzystać z możliwości opłacania zaliczek kwartalnych, których wysokość stanowi różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Płacenie zaliczek na podatek dochodowy w sposób kwartalny może być wykorzystywany również przez firmy opodatkowane podatkiem oraz podatnicy CIT.