Unikanie Kosztów Złej Jakości

 Unikanie Kosztów Złej Jakości
Cechy i własności wytwarzanych produktów zostają określone na etapie projektowania i wykonywania prototypu, który po zatwierdzeniu może być wytwarzany w tysiącach, setkach tysięcy a nawet w milionach sztuk. Z tego powodu błędy, popełnione w trakcie projektowania wpłyną znacząco na jakość kosztów, jakie firma poniesie w celu usunięcia błędów i skutków z nich wynikających.

Powyższy diagram ukazuje zależność wartości kosztów błędów w zależności od fazy w jakiej usuwane są skutki wystąpienia błędów. Usunięcie błędów w fazie produkcji jest 100 krotnie wyższe od kosztów ponoszonych na etapie projektowania wyrobu.

Na etapie projektowania zauważony błąd wiąże się z kosztami zmiany dokumentacji technicznej wyrobu, zmianą oprzyrządowania lub zmianą zastosowanych materiałów. Warto wtedy wykorzystać doświadczenia z produkcji podobnych wyrobów. Kiedy błąd wystąpi na etapie produkcji dodatkowo dochodzą koszty pokrycia usunięcia błędu we wszystkich wyprodukowanych wyrobach.

Coraz więcej firm stosuje nowoczesne narzędzia planowania jakości, których zadaniem jest zapobieganie występowaniu błędów. Na przykład w branży motoryzacyjnej, gdzie w specyfikacji ISO/TS 16949 uwzględniony został proces zaawansowanego planowania jakości APQP (Advanced Product Quality Planning).

Najważniejsze narzędzia zaawansowanego planowania jakości to m. in.:
  • analiza FMEA (Failure Mode Effect Analysis),
  • statystycznakontrolaprocesów SPC (Statistical Process Control),
  • analiza przyrządów pomiarowych MSA (Measurement Systems Analysis),
  • procesakceptacjiwyrobu PPAP (Production Part Aproval Process).


Podejście Six Sigma jest ważnym elementem statystycznej kontroli procesów, a jego celem jest minimalizacja odchyleń procesów przy zagwarantowaniu ich zdolności. Ważnym narzędziem w doskonaleniu obiegów wewnętrznych w firmie i samych wyrobów jest proces Kaizen – proces ciągłego doskonalenia jakości, który jest jedną z głównych standardów, jakie opisują wymagania stawiane nowoczesnym systemom zarządzania jakością.

Jak zaznaczył Jacek Suski w swoim artykule, "podczas planowania każdego procesu warto pamiętać, że unikanie błędów jest zdecydowanie korzystniejsze i tańsze od ich wykrywania oraz usuwania".

Źródło

www.jakosc.biz