Unijne pieniądze na Rail Baltica i korytarz Bałtyk-Adriatyk

 Unijne pieniądze na Rail Baltica i korytarz Bałtyk-Adriatyk
Parlament Europejski podjął w ostatnich dniach decyzję w sprawie europejskich korytarzy transportowych, które powstać mają w najbliższych latach. Przez Polskę biec będą dwie, istotne dla europejskiego transportu trasy – Rail Baltica i korytarz Bałtyk- Adriatyk.

Na inwestycję w sieć transportową Europy Unia przeznaczyła w latach 2014-2020 ponad 26 mld euro. Plan finansowy zakłada inwestycję w 94 porty Starego Kontynentu, 38 lotnisk, 15000 km linii kolejowych dużych prędkości oraz 35 projektów transgranicznych. Przez terytorium Polski przebiegają trasy dwóch kluczowych inwestycji. Ich budowa i modernizacja zostanie dofinansowana z budżetu Unii kwotą 4,5 mld euro.

Rail Baltica

Rail Baltica to element transeuropejskiego korytarza transportowego. Międzynarodowa trasa kolejowa łączy Warszawę z Białymstokiem, Ełkiem, Suwałkami i poza Polską z Kownem, Rygą, Tallinem i Helsinkami. Na terenie Polski to prawie 350 km trasy kolejowej, na której pociągi mają osiągać prędkość do 160 km/h.Na pierwszym, ponad 60 kilometrowym odcinku – z Rembertowa do Tłuszcza- prace już trwają.Cały polski odcinek powinien zostać ukończony do 2022 roku.

Korytarz Bałtyk-Adriatyk

Korytarz TEN-T 23, łączący Bałtyk z Adriatykiem, to jedna z ważniejszych inwestycji transportowych Unii Europejskiej. Licząca ponad 1700 km trasa, łącząca północ i południe kontynentu jest najbardziej na wschód wysuniętym połączeniem transeuropejskim, przewidzianym w planie inwestycji transportowych w latach 2014-2020. Kolejowe połączenie Bałtyk-Adriatyk przebiegać ma przez terytorium 5 państw Unii Europejskiej – Polskę, Czechy, Słowację, Austrię i Włochy. Będzie łączyć 19 regionów i miasta takie jak: Gdańsk, Warszawa, Katowice, Brno, Bratysława, Wiedeń, Klagenfurt, Triest, Bolonia. W połączeniu z „autostradą morską” Gdynia – Karlskrona i połączeniem Karlskrona – Oslo, stanowić będzie istotne dla europejskiego transportu połączenie na osi północ – południe.

Cele

Obie inwestycje wpisują się w model europejskiego transportu, jaki przygotowała Unia Europejska. Zgodnie z nim, inwestycje które mają ulepszyć sieci połączeń powinny przede wszystkim spełniać 3 cele.Pierwszym z nich jest dostosowanie europejskich szlaków do wspólnych norm, tak aby na terenie całego kontynentu transport mógł się odbywać według tych samych wymogów. Mowa tu głównie o prędkości pociągów i ich maksymalnej długości.Drugim celem realizowanego modelu jest ograniczenie wpływu transportu na środowisko naturalne. Cel ten ma być realizowany poprzez analizę zagrożeń i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń powietrza, hałasu oraz zmniejszenia liczby wypadków drogowych. Aby go osiągnąć Unia przewiduje ograniczenie transportu drogowego na rzecz kolejowego i morskiego.Trzecim celem rozwoju sieci transportu jest stymulacja i rozwój aktywności gospodarczej, poprzez wsparcie użytkowników końcowych takich jak centra logistyczne. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki wzmacnianiu intermodalnych rozwiązań logistycznych i modeli biznesowych oraz stworzenie transnarodowych punktów współpracy biznesowej.

Źródła

Rail Baltica. Będą pieniądze z Unii

BATCo

Rail Baltica na Wikipedii pl