Umiejętności sprzedażowe w każdym z nas

 Umiejętności sprzedażowe w każdym z nas
Już podczas rozmowy kwalifikacyjnej wymaga się od nas przekonania pracodawcy, że posiadamy określone umiejętności do rozwiązywania konkretnych problemów. Musimy pokazać, że mamy całą masę pomysłów na obrócenie problemów w okazje, szanse na zmiany, które firma wprowadzi wyprzedzając konkurencję. Później przyjdzie czas na udowodnienie swojej wartości dla firmy - wykazanie się pomysłami i tworzenie szans na ich realizację.

Na obecnym rynku bardzo ważne są przede wszystkim umiejętności sprzedażowe. Niezależnie od sposobu zatrudnienia, firmy, branży, regionu, umiejętności sprzedażowe są najcenniejszym kapitałem pracownika, menedżera, czy przedsiębiorcy. Podstawą tych umiejętności są: komunikacja, budowanie sieci oraz sumienność. Mieszanka tych elementów zapewni nam pewną gotowość do sprostania każdemu wyzwaniu w pracy.

KOMUNIKACJA

Najważniejsze to słuchać. Słuchając innych ludzi nie stracimy okazji do zrozumienia czego pragną, czym się interesują bądź czego się obawiają. Kiedy nie słuchamy, tracimy wiele szans na stworzenie rozwiązań, które przyniosą pożądany wynik. Następnie mówienie. Dbajmy o uprzejmość, poprawność językową i tempo wypowiedzi. Kultura negocjacji i właściwe docenienie rozmówcy, to wszystko może decydować o wielkich rzeczach. Bardzo ważne jest też wewnętrzne przekonanie, że to, co chcemy powiedzieć, jest słuszne. Pomaga nam to mówić powoli i pewnie, dokładnie omówić wszystkie ważne punkty. Mówmy z pasją i entuzjazmem, słuchacze to docenią!

BUDOWANIE SIECI

Chodzi o aktywność w nawiązywaniu relacji i utrzymywaniu ich. Należy dbać o to, żeby żadna osoba w dyskusji nie została pominięta, bo każdy ma do powiedzenia coś ciekawego. Sieć musi być oparta na zaufaniu, zarówno tym wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Zaufanie takie jest sygnałem, że można na nas polegać.

SUMIENNOŚĆ

Warto jeszcze raz sprawdzić ofertę, prezentację, wystąpienie. Punktualność jest bardzo ceniona, dobrze jest przyjść na spotkanie nawet kilka minut wcześniej. Przygotowujmy więcej, niż się od nas oczekuje. Sumienność to cecha, która umożliwia realizację wielu nowych pomysłów, po których widać, że włożyliśmy w nie całe serce.

Źródło

kariera.nf.pl