Umiejętne tworzenie rozwiązań opartych na API

pixabay.com
pixabay.com
Cechy charakteryzujące nowoczesne systemy informatyczne, takie jak elastyczność, zwinność, skalowalność, otwartość na zmiany, w dzisiejszych czasach nie są już atutami, muszą stać się koniecznością. Są to priorytety, które niejednokrotnie decydują o być albo nie być organizacji. Dlatego też interfejsy API są dziś tak silnie pożądanymi rozwiązaniami, w które należy inwestować, by móc konkurować z najsilniejszymi graczami na rynku.

„Twórz luźno połączone, niezależne, jednolite interfejsy, które będą mogły być używane wielokrotnie, także poza twoją organizacją” – tak powinno brzmieć motto firm zajmujących się tworzeniem platform opartych na interfejsach API, umożliwiających integrowanie różnego typu systemów i migracji danych pomiędzy nimi. Informatycy i inżynierowie, na co dzień zajmujący się tworzeniem takich platform, zdają sobie sprawę, że ich produkt nie może być rozwiązaniem sztywnym, zamkniętym na innowacje. Trzy najważniejsze obszary, na które należy zwrócić szczególną uwagę, projektując rozwiązania oparte na API to:

- wersjowanie oraz jasne i przejrzyste określenie celu tworzenia danego rozwiązania. Użytkownik musi wiedzieć, w jakim celu ma zainwestować, często niemałe pieniądze w nowoczesny system, musi znać jego najważniejsze cechy oraz być świadomym korzyści, jakie wypłyną po implementacji systemu.

- kontrola dostępu, egzekwowanie polityki bezpieczeństwa, oprzyrządowanie i analityka. Implementacja platformy opartej na API to jedno, czym innym jest właściwe z niej korzystanie na co dzień, nadanie uprawnień dostępu konkretnym osobom, zapoznanie ich z polityką bezpieczeństwa.

- zarządzanie sprzedażą, wyceny, rozliczenia, czyli to wszystko, co interfejsy API ułatwiają na co dzień. Świadomy swoich działań i możliwości systemu użytkownik jest najważniejszym ogniwem całego procesu transformacji z wykorzystaniem API.

Wskazane powyżej obszary zarządzania interfejsami API to oczywiście podstawa. Nie należy jednak całej odpowiedzialności zrzucać na działy IT i inżynierów zajmujących się tworzeniem nowoczesnych rozwiązań. Aby platforma oparta na API zyskała aprobatę potencjalnych klientów, konieczna jest współpraca wszystkich działów organizacji, wkład każdego jej pracownika może okazać się kluczowy dla powodzenia całego procesu. Należy zadać sobie między innymi pytania: czy oferta dostępna będzie à la carte czy też sprzedawana jako pakiet? Czy opłata pobierana będzie za rzeczywiste wykorzystanie, czy obowiązywać będzie abonament czy też warunki korporacyjne? Czy model freemium sprawdzi się w praktyce? Właściwe zarządzanie produktem, jakim jest platforma korzystająca z API jest równie ważne, jak samo stworzenie nowoczesnego rozwiązania.

Źródło

Trendy technologiczne 2015. Połączenie biznesu oraz IT. Gospodarka API. ; deloitte.com