UE wprowadza zmiany w raportowaniu wydarzeń istotnych

Nie każda informacja przepływająca przez spółki, które prowadzą działalność gospodarczą jest istotna dla inwestorów. Konieczne jest zatem umiejętne stosowanie regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych.

Prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych to dziedzina, która wymaga szybkiej i właściwej oceny sytuacji.

2 filary

Obecnie na polskim rynku kapitałowym istnieją dwa filary, które stanowią podstawę wykonywania obowiązków informacyjnych. Są nimi Rozporządzenie o obowiązkach informacyjnych oraz treść art. 154 Ustawy o obrocie regulująca kwestię raportowania informacji poufnych. Pierwszy z nich szczegółowo definiuje te wydarzenia, których powstanie wymaga obowiązku informacyjnego oraz sporządzenia raportu bieżącego, aby dostarczyć inwestorom informacji koniecznych do podejmowania decyzji inwestycyjnych, a także dostarcza informacji osobom raportującym jak mają się zachować w konkretnych sytuacjach. Natomiast drugi filar jest kluczem do raportowania wydarzeń, które nie zostały zdefiniowane w rozporządzeniu, które mają jednak wpływ na wycenę papierów wartościowych spółki.

Nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych przez opisane powyżej regulacje wiązać się może z odpowiedzialnością administracyjną, cywilną, a nawet karną. Jednakże zastanawiające jest to, czy spółki , które przestrzegają obowiązków informacyjnych rzeczywiście zapewniają rynkowi dostęp do rzetelnych informacji. Już niebawem wątpliwości te unormować ma nowa regulacja przygotowywana przez Unię Europejską. Najważniejszym elementem raportowania stać ma się odpowiedzialność za zakres przekazywanych informacji.

Rewolucja w raportach

Nie chodzi tu wcale o sankcje wynikające z naruszenia wymogów określonych przez przepisy dotyczące raportów okresowych i bieżących, ale raczej o nową koncepcję, która zakłada raportowanie wydarzeń istotnych dla notowań spółki. Związana jest ona z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku (MAR – Market Abuse Regulation). Rozporządzenie ma zasięg ogólny zatem po jego przyjęciu na poziomie UE, Rozporządzenie MAR będzie obowiązywało także w polskim prawie. Prace nad nim już trwają, a jego przyjęcia należy się spodziewać w drugiej połowie 2014 roku.

Co nowego i co to oznacza dla polskiego rynku kapitałowego

Istotą nowego rozporządzenia będzie wprowadzenie definicji informacji poufnej, określenie zasad przekazywania jej do wiadomości publicznej, zasad prowadzenia listy insiderów, okresów zamkniętych, transakcji osób zarządzających, oraz zasad opóźniania informacji poufnych. Oznacza to zatem całkowitą zmianę regulacji w polskim rynku kapitałowym. Wymusi to także zmiany w wewnętrznych procedurach spółek. System raportowania będzie musiał interaktywnie rozwijać się, elastycznie dopasowywać do nowych sytuacji rynkowych a przede wszystkim skutecznie reagować na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą.

Biznesowa, racjonalna ocena wpływu wydarzeń na kształtowanie się kursu akcji – zamiast odtwórczego zbierania informacji wymaganych rozporządzeniem – to będzie istota dobrego wypełniania obowiązków informacyjnych w nowej, przyszłej rzeczywistości Rozporządzenia MAR.

Więcej na ten temat przeczytacie Państwo w kwietniowym wydaniu Miesięcznika Kapitałowego w artykule UE wprowadzi zmiany w raportowaniu wydarzeń istotnych

Źródło

D. Witkowski, UE wprowadzi zmiany w raportowaniu wydarzeń istotnych, Miesięcznik Kapitałowy 04/2014, s.36