Ułatwienia dla osób chcących założyć własną firmę

 Ułatwienia dla osób chcących założyć własną firmę
Półroczne wakacje ubezpieczeniowe, 30 procent oszczędności na składkach ZUS i nawet dwa lata bez płacenia podatku. Takie udogodnienia szykuje władza dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Zmiany w prawie mają zachęcić do zakładania własnych firm.

Zmiany najistotniejsze dla potencjalnych przedsiębiorców to:

• Wakacje ubezpieczeniowe. Polegają na zwolnieniu przedsiębiorcy z odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, które ma trwać 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności. W tym czasie będzie on musiał płacić tylko składkę zdrowotną. Z przywileju skorzystać będą mogły wyłącznie osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą jednoosobowo albo w ramach umowy spółki cywilnej.

• Mniejsze ograniczenia w możliwości płacenia preferencyjnych składek ZUS. Do tej pory z małego ZUS-u korzystać nie mogli ci spośród zakładających firmę, którzy: w ciągu poprzednich 60 miesięcy prowadzili inną działalność oraz wykonują działalność gospodarczą na rzecz dotychczasowego pracodawcy, z którym pozostawali w stosunku pracy przed jej rozpoczęciem. Po nowelizacji okres 60 miesięcy zostanie skrócony do 36, natomiast zakaz działalności na rzecz byłego pracodawcy obejmować będzie tylko pierwsze 24 miesiące funkcjonowania firmy.

Źródło

msp.money.pl