Trzy metody wyceny firmy

Aby określić wartość rynkową firmy zazwyczaj wykorzystywana jest jedna z trzech funkcjonujących metod wyceny: majątkowa, rynkowa oraz dochodowa.

W pierwszej z nich podstawę szacowania wartości firmy stanowią zobowiązania, jak również posiadany majątek. Metoda rynkowa, mimo że może wydawać się nieskomplikowana, gdyż w znacznej mierze opiera się na porównaniach z konkurencją, to ma wiele niedostatków. Jednym z nich jest chociażby kłopot z doborem właściwych jednostek porównawczych. Ostatnią, najbardziej powszechną metodą jest metoda dochodowa. Polega ona na formułowaniu oczekiwań dotyczących przyszłości danego przedsiębiorstwa. Proces ten bazuje na prognozowaniu zasobów finansowych firmy, co w konsekwencji prowadzi do oszacowania jej wewnętrznej wartości.

Każda z metod ma zarówno wady, jak i zalety, dlatego kwestią kluczową jest jej dobór do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Powszechna jest kompilacja dwóch metod, co daje szansę na uzyskanie wiarygodnych prognoz. Całość artykułu można przeczytać na: www.infor.pl