Trudności w zachowaniu zasady work-life balance

Badania firmy Regus dowiodły, że w Polsce zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym jest trudniejsze niż w innych krajach. Przyszłościowo dobrze rokują generacje X (urodzeni w latach 1965-1980) oraz Y (urodzeniu po roku 1980), którym coraz łatwiej jest osiągnąć harmonię w tym obszarze.

Badanie wykazało, że największy problem z zasadą work-life balance ma starsze pokolenie, natomiast młodsi pracownicy czerpią z pracy większą przyjemność i są bardziej zadowoleni z własnej wydajności.

Oto najważniejsze wyniki badania:
  • z work-life balance najlepiej radzą sobie Meksykanie, zaraz po nich swoje miejsce zajmują Hindusi i Brazylijczycy;
  • wskaźnik równowagi między pracą a życiem prywatnym firmy Regus dla Polski w 2013 roku wynosi115 (w roku 2012 wynosił 136);
  • średnia światowa wynosi 120;
  • wskaźnik dla polskich właścicieli firm wynosi 113;
  • wskaźnik dla polskich ankietowanych z generacji X i Y wynosi 121.


Osoby zadowolone z pracy są bardziej produktywne i oczywiście bardziej przywiązane do swojej firmy. Rynek pracy jest w coraz lepszej kondycji, a firmy uświadamiają sobie, że aby pozyskać lub zatrzymać utalentowanych pracowników, muszą skoncentrować się na rozszerzeniu możliwości elastycznych form zatrudnienia, np. oferując wybór miejsca wykonywania pracy. To już się dzieje – w naszych centrach codziennie przybywa nowych osób, które pracują elastycznie. Młodzi ludzie postrzegają pracę jako zadanie do wykonania, a nie miejsce, w którym się przebywa – powiedział Maciej Skórski, Country Manager Regus w Polsce.

Źródło

Polskim pracownikom coraz trudniej zachować zasadę work-life balance