Trener w dziale HR

 Trener w dziale HR
Według raportu Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak&Sedlak stanowisko trenera w dziale zarządzania zasobami ludzkimi to wisienka na zarobkowym torcie – jest najbardziej opłacalnym stanowiskiem w dziale. Za co ono odpowiada?

Trener zajmuje się przede wszystkim rozpoznaniem. Jest osobą, która dobrze zna specyfikę i kulturę organizacji. Wie, jakie działania powinny być wdrożone i potrafi zaproponować nowe rozwiązania. Praca trenera wiąże się z wieloma obowiązkami – musi dopilnować, by cele szkoleniowe zostały osiągnięte oraz by oczekiwania wszystkich stron zostały spełnione. Efektywna praca trenera zależy od ciągłego dokształcania się i podążania za potrzebami szkoleniowymi. To przekłada się zazwyczaj na wynagrodzenie.

Według najnowszych raportów płacowych, które obrazują wyniki niezależnego Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, trener jest najbardziej opłacalny zawód w branży HR, otrzymuje przeciętne wynagrodzenie w wysokości 5720 złotych brutto. Dla 50% zatrudnionych na tym stanowisku zarobki wahają się między 4200 a 8000 złotych. 25% z nich zarabia poniżej 4200, tyle samo powyżej 8 000. Tylko 10% spośród przebadanych trenerów zarabia ponad 10 tysięcy złotych.

Wysokość wynagrodzenia zależy też od wielkości firm. Małe przedsiębiorstwa (do 50 zatrudnionych osób) płacą trenerowi średnio 5307, średnie (50-249 osób) – 6269, a duże, liczące ponad 250 osób – około 5750 złotych. Wynagrodzenie trenerów zmienne jest także w kwestii typu organizacji. Okazało się, że przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach prywatnych i spółkach skarbu państwa jest wyższe niż w wśród pracowników organizacji non-profit oraz strefy budżetowej lub komunalnej. Różnica szacuje się na około 2,5 tysiąca złotych.

Na najwyższe zarobki trener może liczyć w Warszawie (średnio 6900 zł) i innych miastach liczących od 250 do 999 tysięcy mieszkańców. W trzeciej kolejności plasują się miasta do 25 tysięcy mieszkańców (5450 zł), gdyż trenerzy w miastach od 25 do 250 tysięcy zarabiają o około 800 złotych mniej. Najniższe stawki określono w Lublinie i w Bydgoszczy (kolejno 4109 i 4687 zł). Wynagrodzenie trenera również idzie w parze ze stażem pracy. Od stawki 4029 osiąga wysokość 6210 po co najmniej 6 latach pracy.

Jako najbardziej potrzebne benefity trenerzy w pierwszej kolejności wskazali przenośny komputer (54%) i opiekę medyczną (48%). Popularnym było też wskazanie korzystanie z zajęć sportowo-rekreacyjnych na bazie kart i karnetów (29%) i służbowy samochód (22%). 18% trenerów wskazało jako istotny benefit możliwość uczestniczenia w wybranym przez siebie szkoleniu.