Trendy w IT: Przewidywania Gartnerana rok 2013 dla międzynarodowego zarządzania

Podążając za zeszło miesięcznymi przewidywaniami mobile i wireless, Gartner zidentyfikował najważniejsze trendy w technologii, które odegrają ważną rolę w modernizacji zarządzania informacją i infrastrukturą w roku 2013.

Regina Casonato, vice prezydent zarządzania w Gartner skomentowała znaczenie zarządzania informacjami.

Informacja to jedna z czterech ważnych sił, które zmieniają sposób w jaki prowadzi się biznes. Ważne innowacje są ciągle wprowadzane w technologiach zarządzaniu informacjami i praktykach wprowadzanych przez objętość, szybkość i różnorodność informacji, oraz ogromną wartość – i potencjalną odpowiedzialność – zamknięte w całej nie zarządzanej i niewykorzystanej informacji

Garnter stwierdził, że wzrost objętości, szybkości, różnorodności i skomplikowania sprawia, że zarządzanie informacją jest jeszcze bardziej wymagające. Zauważył również zwiększoną potrzebę udostępnienia informacji poprzez wiele kanałów i urządzeń mobilnych.

Big Data

Gartner wskazuje, że firmy będą musiały rozpoznać korzyści, płynące z big data dla organizacji – to coś więcej niż rozwiązanie technologiczne, powinno być ono powiązane z biznesowymi celami firmy. Gartner zaznacza, że jest to dużo ważniejsze niż po prostu znajdowanie nowych sposobów procesowania danych.

Zmodernizowana Infrastruktura Informacji

Jest opisana jako włączenie technologii infrastruktury, pomoc producentom i konsumentom informacji w organizacji, dzieleniu się i wymianie danych w czasie rzeczywistym. Gartner twierdzi, że firmy, które stworzą mapę takiej infrastruktury odpowiednio wcześnie, odniosą największy sukces.

Technologie semantyczne

Zdolność wydobycia znaczenia z danych i informacji to nie, jak twierdzi Gartner,nowy trend ale powrót do tematu, z uwagi na odnowione wymagania biznesowe wprowadzania w obieg informacji.

Logiczna hurtownia danych

Architektura hurtowni danych rozwija się włączając całkowicie rozwinięte zarządzanie danymi i platformy procesowania danych.

NoSQL DBMS-y

Magazyny kluczowej wartości, magazyny stylów dokumentów oraz tablice i grafy baz danych, są zaprojektowane tak, aby wspierać nową transakcję, interakcję i obserwację "przypadków użycia" w skali sieci, środowiska mobilnego, w chmurze czy klastrze. Wzrastająca adopcja i zapotrzebowania klientów ukazały dużą lukę pomiędzy wspieranymi komercyjnie NoSQL DMBS-ami i projektami wolnego oprogramowania, które mają tylko wsparcie społeczności. W roku 2013 więcej organizacji będzie inwestować i eksperymentować.

Technologia In-memory Computing

Pozwoli ona organizacjom rozwinąć aplikacje, które będą mogły wykonywać skomplikowane zadania w dużych bazach danych – Gartner twierdzi, że otworzy to częściowo nieznane możliwości dla innowacji w biznesie poprzez analizę big data.

CDO (ang. ChiefData Oficer)i inne role zarządzania informacją

Gartner przewiduje wzrost znaczenia ról angażujących menadżerów informacji, które będą typowedla nowych struktur i potrzeb projektów . Gartner twierdzi, że organizacje które stworzą te role odpowiednio wcześnie będą pierwszymi, które skorzystają z eksploatacji informacji.

Aplikacje zarządzania informacjamiZasady podejmowani a decyzji i model autorytetu, który stanowi nadzór (governance) musi być egzekwowany i realizowany operacyjnie. Oznacza to,że potrzebna jest technologia, która pomoże sformalizować i włączyć codzienne zarządzanie procesami danych do rutynowych działań.

Wycena informacji/infonomics

Wycena informacji to proces, w którym względna wartość i ryzyko jest przyporządkowane konkretnej informacji lub zestawowi informacji. Bardziej formalne podejście do wyceny informacji zaczyna zajmować ważne miejsce w organizacjach, które już nie tylko myślą o informacji jako zasobie, ale również cenią i traktują ją jako zasób.

Źródło

www.publictechnology.net