Total Quality Management

Czym właściwie jest "jakość"? Czasami definiowana jest ona jako określona urzędowo norma, jednakże najczęściej opisuje się ją jako stopień zaspokojenia aktualnych i przyszłych potrzeb klienta.

Poprzez wybór produktów lub usług danej firmy, klient nagradza jakość przedsiębiorstwa, a jego wybór stwarza wymagania rynkowe lub standardy jakości. Według Japończyków jakość to wszystko, co można udoskonalić. Jest ona rozumiana jako innowacja i razem z marketingiem jest to najważniejsza rzecz, na której powinni skupiać się zarządzający przedsiębiorstwem. Jedną z podstaw zarządzania jakością jest odpowiedzialność i zaangażowanie zarządzających. Ciągłe ulepszanie produktów lub usług oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników to bardzo ważne elementy zarządzania poprzez jakość. Kierownictwo powinno wytworzyć takie warunki, w których pracownicy będą zmotywowani do tworzenia nowych technologii i strategi oraz realizowania wyznaczonych celów. Filozofia Kompleksowego Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management) to osiem zasad zarządzania jakością:

  • Orientacja na klienta
  • Przywództwo
  • Zaangażowania pracowników
  • Podejście procesowe
  • Systemowe podejście do zarządzania
  • Ciągłe doskonalenie
  • Podjęcie decyzji w oparciu o fakty
  • Obustronne korzystne relacje z dostawcami”


System TQM Hansa Steinbecka stawia za cel zadowolenie klientów, długofalowy sukces firmy i korzyści dla członków organizacji i społeczeństwa. TQM to również filozofia, sposób na życie. Nie istnieją normy, opisujące system TQM, a literatura traktuje go jako ideę. Często po otrzymaniu certyfikatu ISO 9001 wprowadzane jest zarządzanie przez jakość w firmach.

Pojęcie TQM można po raz pierwszy odnaleźć w normie ISO 8402:1994, jako:"TQM - Metoda kierowania jednostką organizacyjną polegającą na współdziałaniu wszystkich jej członków. Wysuwa ona na pierwszy plan kwestie jakości i poprzez satysfakcjonowanie klienta zmierza do osiągania perspektywicznego sukcesu jednostki organizacyjnej, korzyści dla jej pracowników i społeczeństwa" natomiast QM - "Zarządzanie jakością to wszystkie działania z zakresu zarządzania, które decydują o polityce jakości, celach i odpowiedzialności, a także o ich realizacji w ramach systemu jakości za pomocą takich środków, jak planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, doskonalenie jakości"(ISO 8402:1994, s.5).

TQM oraz QM różnią się między sobą zakresem postrzegania jakości oraz podejściem. Do tej pory nie ma jednak metodologii wdrażania zarządzania przez jakość. Jest to ciągłe dążenie do określonego ideału, ale zasady opracowane przez twórców są zbyt ogólne, by opisać kolejne kroki wdrożeniowe.

Źródło

www.centrum.jakosci.pl