Testowanie eksploracyjne z Selenium IDE

Stosowanie Selenium IDE to jedno z możliwych rozwiązań do testowania eksploracyjnego, gdyż wsparcie narzędziowe jest ograniczone. Selenium IDE może rejestrować działania użytkownika w przeglądarce. Jest on dobrym narzędziem do tzw. działania wokół testowego.

Podstawą do rejestracji działań testera może być skrypt. Druga możliwość to użycie go do rejestracji zdarzeń i ich odtwarzania w oparciu o wygenerowany kod.

Więcej na ten temat można przeczytać na www.testerzy.pl