Technologia kształtuje nowoczesne miejsca pracy

pixabay.com
pixabay.com
Wyniki badania Future Workforce Study, przeprowadzonego na zlecenie Intela i Della w Europie i RPA wyraźnie pokazują, iż pracodawcy w niewystarczającym stopniu wykorzystują możliwości, jakie dają nowoczesne technologie. Pracownicy uważają, iż technologia, którą posługują się w pracy jest znacznie do tyłu w porównaniu z technologią, którą wykorzystują w życiu prywatnym. Jakie jeszcze wnioski można wyciągnąć z powyższego badania?

Badanie Future Workforce Study objęło blisko cztery tysiące pracowników pełnoetatowych z małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w dziesięciu krajach. Wielu respondentów jest zdania, iż aktualnie w ich miejscu pracy nie wykorzystywane są w pełni możliwości płynące z rozwoju technologii. Co więcej, wielu badanych wątpi, iż dany stan rzeczy ulegnie zmianie w ciągu najbliższych pięciu lat, z uwagi na brak zaangażowania pracodawców we wdrażanie inteligentnych technologii w swoich przedsiębiorstwach. A niestety, zdaniem badanych, postęp technologiczny w znacznym stopniu wpływa na oczekiwania pracowników względem pracodawców, firmy które nie decydują się podążać za najnowszymi trendami mogą mieć trudności w zatrzymaniu pracowników w swoich strukturach.

W skali globalnej aż 44% pracowników uważa, że ich biura nie czerpią korzyści z rozwoju nowoczesnych technologii, pomimo faktu, iż pracodawcy deklarują chęć rozwoju oraz podążania za najnowszymi trendami. Taki stan rzeczy jest istotnym czynnikiem zniechęcającym do dalszej pracy, co jest szczególnie widoczne wśród młodych pracowników. W Niemczech aż 79% millenialsów uważa, że nowoczesne technologie zdecydowanie ułatwiają im pracę. Nie dziwi więc fakt, iż znaczna część z nich byłaby gotowa odejść z pracy, gdyby technologie udostępniane przez aktualnego pracodawcę nie spełniały ich oczekiwań. Ponadto, znaczny odsetek millenialsów (we Francji aż 86%) deklaruje, iż wybór technologii udostępnianych przez potencjalnego pracodawcę wpływa na decyzję o przyjęciu bądź odrzuceniu danej oferty pracy.

Przeprowadzone badanie wskazuje również na inne, ciekawe zmiany w tworzeniu nowoczesnych miejsc pracy. Technologia wywiera ogromny wpływ na kształtowanie komunikacji między pracownikami. Wielu badanych, w tym aż 67% millenialsów z RPA uważa, że komunikacja bezpośrednia, czyli zwyczajne spotkania twarzą w twarz, stają się niepotrzebne. Możliwości, jakie dają nowoczesne technologie powinny, zdaniem wielu ankietowanych, wypierać tradycyjne metody komunikacji. Dlatego też praca zdalna coraz częściej postrzegana jest jako element poprawiający jakość życia oraz produktywność. Około 90% pracowników zdalnych z Niemiec i Wielkiej Brytanii uważa, że lubi swoją pracę. Technologia umożliwiła im zmianę trybu życia, pozwalając pogodzić obowiązki służbowe z życiem prywatnym.

Pracodawcy powinni wziąć pod uwagę wnioski płynące z tego typu badań. Pracownikom coraz bardziej zależy na tym, by ich miejsce pracy było nowoczesne, przyjazne, by ułatwiało wykonywanie codziennych obowiązków. Nie wystarczą więc już tylko deklaracje kadry zarządzającej, mówiące o tym, że nowoczesne technologie będą wprowadzane w biurze by ułatwiać życie. Pracownicy oczekują realnych działań, które przełożą się na poprawę ich komfortu pracy.

Źródło

logistyka.net.pl