Tak dla niepełnosprawnych

 Tak dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne to jedna z najbardziej wykluczonych grup na rynku pracy, a ich potencjał zawodowy wciąż nie jest wykorzystywany. Według Głównego Urzędu Statystycznego, aktualny wskaźnik zatrudnienia osób z orzeczeniem to 21%. Angażowanie niepełnosprawnych pracowników pozytywnie wyróżnia firmę i pomaga potrzebującym. Na jakie elementy należy zwracać uwagę przy rekrutacji osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?

Warto przełamać stereotypy – większość osób z orzeczeniem o niepełnosprawności legitymujące się stopniem umiarkowanym oraz lekkim najczęściej nie posiadają przeciwwskazań do podjęcia pracy. Co więcej, 10% osób z orzeczeniem posiada wykształcenie wyższe, a 70% średnie lub zawodowe. Wiele przykładów pokazuje, że takie osoby mogą pracować zarówno jako pracownicy biurowi, jak i fizyczni – Delloite posiada specjalny program zatrudniania osób z niepełnosprawnością, a Amica czy PAS dołączyła do programu TAKpełnosprawni, dzięki czemu z powodzeniem rekrutuje osoby z orzeczeniem na stanowiskach produkcyjnych.

Oprócz klasycznego kanału poszukiwania pracownika (ogłoszenie prasowe i internetowe) pracodawca może skorzystać z usług agencji pracy czy organizacji pozarządowych. Przedsiębiorstwo zatrudniające osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na pomoc, by zapewnić długofalowe korzyści dla pracownika, jak i pracodawcy. Co więcej, niektóre Urzędy Pracy posiadają oddziały wyspecjalizowane w pośrednictwie pracy osób niepełnosprawnych.

Rekrutacje osoby z niepełnosprawnością może ułatwić skonstruowanie odpowiedniego ogłoszenia – modelowy przykład to wzór stosowany w administracji państwowej. Oferta jest podzielona na odpowiednie sekcje – wymagania niezbędne, dodatkowe, konkretne zadania na danym stanowisku i informacje o warunkach miejsca pracy. Odpowiednio przygotowany audyt stanowiska pozwala na skonstruowanie ogłoszenia, które przekonają osoby z niepełnosprawnością do świadomej aplikacji. Należy unikać bezpośrednich zwrotów informujących o poszukiwaniu osoby z orzeczeniem – zamiast tego warto umieścić logo projektu świadczące o otwartości firmy.

Prowadzenie rozmowy rekrutacyjnej z osobą niepełnosprawną wymaga wiedzy i wyczucia ze strony rekrutera. Osoba kandydująca nie może poczuć się jak na przesłuchaniu dotyczącym dysfunkcji. Przed rozpoczęciem pierwszego procesu rekrutacji należy sprawdzić, czy dział HR przedsiębiorstwa jest w stanie poradzić sobie z wieloaspektowym zadaniem. Warto zastanowić się nad przeszkoleniem kadry w tym kierunku lub zleceniu zadania osobom posiadającym doświadczenie w takich zadaniach.

Komfortowa i zadowalająca praca będzie osiągnięta przez odpowiednie przygotowanie miejsca pracy. Ważne jest, by nowy pracownik uzgodnił z przełożonym plan udogodnień dostosowany do potrzeb niepełnosprawnej osoby. Każde dostosowanie stanowiska pracy wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, jednak firma zatrudniająca osobę z orzeczeniem na umowę o pracę na okres minimum 36 miesięcy może otrzymać refundację poniesionych wydatków ze środków PFRON. Dobrze, by współpracownicy od początku zbudowali swobodną atmosferę, dzięki czemu nowa osoba będzie w zespole akceptowana i traktowana równo, a nie specjalnie. Najlepszym rozwiązaniem wdrożenia nowego pracownika jest zapewnienie mu opiekuna dedykowanego osobom z niepełnosprawnością. Taka osoba musi być odpowiednio przeszkolona – pierwsze dni w firmie są kluczowe dla dalszej współpracy, dlatego mentor powinien zadbać o wszystkie aspekty wdrożenia z dział.

Badanie „Pracodawca na TAK” ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji z ekspertami projektu, a pracownicy - wpływu na złamanie stereotypu dotyczącego zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Patronat nad badaniem objęły takie organizacje jak: Konfederacja Lewiatan, Polskie Forum HR, Fundacja Integracja oraz Personel i Zarządzanie. Patronat medialny objęły portale odpowiedzialny biznes.pl i niepelnosprawni.org, a partnerem wydarzenia została Karta Różnorodności.

Źródło

7 dobrych praktyk zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności