Szukamy pracy poprzez znajomych

 Szukamy pracy poprzez znajomych
Z badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenia Work Service wynika, że aż 75% Polaków zamierza poszukiwać pracy poprzez znajomych, a 63% firm planuje zatrudniać nowych pracowników po uprzedniej rekomendacji swoich pracowników.

Obie grupy łączy chęć wykorzystania mediów społecznościowych w procesie rekrutacji. 33% pracowników wierzy, że dzięki portalom społecznościowym znajdzie pracę, a 20% badanych pracodawców ma nadzieję, że w ten sposób wyłoni idealnego kandydata. 45% spośród wszystkich badanych zakłada, że swój cel (znalezienie pracy/znalezienie pracownika) osiągnie w przeciągu miesiąca.

Tomasz Hanczarek, prezes Work Service, komentuje, że bardzo dobra kondycja polskiego rynku przekłada się na zmiany postaw w sposobie poszukiwania pracy i dbania o rozwój swojej kariery. Trend poszukiwania pracy przez znajomych utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych sposobów od kilku lat. W 2014 r. odsetek ankietowanych zamierzających skorzystać z pomocy znajomych w poszukiwaniu pracy wynosił 73%, w I kwartale 2015 osiągnął 60%, a obecnie utrzymuje się na poziomie 72%. Warto zaznaczyć, że osoby w wieku powyżej 34 lat częściej niż osoby młodsze liczą na znajomych w kwestii pracy. Wskaźniki dla tych grup wynoszą 82% i 63%.

Odnotowuje się dużą przewagę procentową tego sposobu poszukiwania pracy nad innymi. 58% pracowników zamierza przeglądać oferty na portalach, a 54% śledzić zakładki „Kariera” na stronach wybranych firm. 33% badanych w poszukiwaniu pracy wykorzystuje media społecznościowe. Jest to trend bardzo popularny w Europie Zachodniej, ale coraz silniej odczuwalny również w Polsce.

Badania wykazały również, że wśród Polaków wzrasta optymizm w kwestii szybkości znalezienia pracy. Co piąty deklaruje, że nową pracę rozpocznie w przeciągu 3 miesięcy, a prawie co drugi – że w ciągu 30 dni. To dane dużo wyższe niż na początku roku, kiedy 30% pracowników zamierzało znaleźć nowe zatrudnienie w ciągu miesiąca.

Trzy najpopularniejsze drogi, którymi firma poszukuje pracownika, to Urzędy Pracy, rekomendacje znajomych i serwisy internetowe. Wartości procentowe dla tych sposobów wynoszą 64%, 63% i 60%. Nie ma wśród nich znacznej przewagi któregoś ze sposobów. Wzrasta natomiast popularność outsourcingu – obecnie co czwarta firma zamierza zlecić rekrutację firmie zewnętrznej. To wynik o 9 punktów procentowych wyższy, niż w I kwartale bieżącego roku.

Źródło

hrnews.pl