Systemy backupu i archiwizacji

20 czerwca br. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Systemy backupu i archiwizacji – kompleksowa ochrona zasobów firmy”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Ochrona danych firmowych to kluczowa kwestia z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem. Uczestnicy konferencji uzyskają cenne informacje dotyczące nowoczesnych mechanizmów optymalizacji backupu. Debata poświęcona zagadnieniom bezpieczeństwa danych organizowana jest po raz czwarty, wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem była liczna frekwencja. Konferencja jest adresowana przede wszystkim do dyrektorów działów bezpieczeństwa, osób odpowiedzialnych za politykę ciągłości działania oraz przedstawicieli branż: ubezpieczeniowej, bankowej usługowej, handlu, energetyki.

Proponowana tematyka konferencji:

  • backup danych: plików, baz danych, poczty elektronicznej, aplikacji, treści, multimediów,
  • backup systemów operacyjnych,
  • backup on-line,
  • rozwiązania storage’owe,
  • archiwizacja dokumentów w ramach e-usług,
  • outsourcing usług archiwizacyjnych,
  • zagadnienia prawne.


Źródło