System BelToll ruszy z miesięcznym opóźnieniem

Białoruski system elektronicznego poboru opłat drogowych BelToll nie zaczął działać 1. lipca, tak jak zapowiadano. Ma to nastąpić z jednomiesięcznym opóźnieniem, wraz z początkiem sierpnia.

Obowiązek uiszczenia opłaty za pomocą systemu dotyczy kierowców :
  • pojazdów samochodowych zarejestrowanych poza granicami krajów Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan) o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony;
  • pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężarowe, autobusy).


Pojazdy samochodowe zwolnione od wnoszenia opłat:
  • pojazdy samochodowe zarejestrowane w krajach Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z przyczepami;
  • skutery i motocykle;
  • ciągniki kołowe i pojazdy samojezdne zarejestrowane na terenie Republiki Białorusi;
  • pojazdy uprzywilejowane;
  • środki transportu stosowane w celu zapewnienia obronności i ochrony porządku;
  • pojazdy wykorzystywane na stałych trasach do transportu pasażerów w ramach transportu publicznego (w tym taksówki);
  • pojazdy z pomocą humanitarną dla mieszkańców Republiki Białorusi i innych krajów.


Rejestracji w systemie i odbioru urządzeń umożliwiających pracę systemu BelToll można było dokonywać już od 3. czerwca. Kaucja za urządzenie pokładowe wynosi 20 Euro, w przypadku pojazdów o masie do 3,5 tony, oraz 50 Euro dla pojazdów powyżej tej masy.

Więcej informacji na temat systemu BelToll można uzyskać na stronie:www.beltoll.by

Źródło