Strategia błękitnego oceanu

 Strategia błękitnego oceanu
Zamiast walczyć z konkurencją i wymyślać sposoby na odróżnienie swojej oferty od innych, można znaleźć nowy rynek i trafić do zupełnie nowego odbiorcy. Na takim założeniu opiera się biznesowa strategia błękitnego oceanu.

W. Chan Kim i Renée Mauborgne (autorzy strategii błękitnego oceanu) sformułowali swoją koncepcję na podstawie badań 30 branż i 150 posunięć strategicznych z lat 1880-2000. Ich celem było ustalenie czy istnieje wspólny mianownik dla firm, które – niezależnie od branż, wieku czy doświadczenia menadżerów i koniunktury - odnosiły sukcesy i wchodziły na ścieżkę zyskownego wzrostu. Na podstawie badań można było wysnuć wniosek, że nie istnieją doskonałe firmy, które zawsze odnoszą sukcesy, istnieją za to błyskotliwe posunięcia strategiczne, które dają spektakularne rezultaty. Nie trzeba jednak czekać na przebłysk geniuszu. Wystarczy naśladować wzorzec działań, które doprowadziły do dynamicznego rozwoju tych, którym się udało.

Wypłynąć na błękitny ocean

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą działają zazwyczaj w atmosferze ostrej walki z konkurencją. Firmy przeważnie starają się wyróżnić ceną lub jakością produktu czy usługi. W. Chan Kim i Renée Mauborgne, badacze związani z jedną z francuskich szkół biznesu, pokazali, że można inaczej. W strategii błękitnego oceanu chodzi głównie o to, by wykreować potrzebę i ją zaspokoić. W myśl tej koncepcji, firma zamiast konkurować z innymi przedsiębiorstwami o kawałek znanego rynku, powinna stworzyć sobie nowy, nieznany rynek, na którym nie będzie jeszcze nikogo. Kluczem do sukcesu w przypadku strategii błękitnego oceanu są innowacje. Muszą to być jednak tzw. innowacje wartości, a nie technologiczne. Zadaniem firmy jest uciec od tradycyjnej logiki konkurencyjnej i wypłynąć na „błękitny ocean” dynamicznego wzrostu.

Sześć głównych zasad strategii „błękitnego oceanu"

1. Rekonstrukcja, zmiana granic dotychczasowego rynku.

2. Skoncentrowanie się na szerokiej i długofalowej wizji działania, a nie wyłącznie na wskaźnikach strategicznych i operacyjnych.

3. Szukanie możliwości poza granicami istniejącego popytu rynkowego.

4. Realizacja strategii według ustalonej kolejności.

5. Poszukiwanie sposobów na pokonywanie przeszkód organizacyjnych, związanych z wdrażaniem strategii.

6. Wbudowanie realizacji w całość strategii.

Zysk ma kolor niebieski

Strategia błękitnego oceanu daje szanse na ponadprzeciętne zyski. Oczywiście nie da się jej wdrożyć raz na zawsze - każdy błękitny ocean przekształca się z czasem w ocean czerwony - pojawiają się kolejne firmy, które zaczynają oferować to, co błękitny wymyślił. W takiej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak znalezienie kolejnego błękitnego oceanu.

Źródła

manager.money.pl

strategiablekitnegooceanu.pl