Stanowisko: telepracownik

Granice pomiędzy życiem zawodowym a osobistym coraz częściej się zacierają. Wpływa na to miedzy innymi wykorzystywanie nowych technologii komunikacyjnych. W dzisiejszych czasach odchodzi się już od standardowego zatrudnienia i tradycyjnych godzin pracy. Popularna stała się telepraca, czyli praca z wykorzystaniem sposobów teleinformatycznych do wykonywania zadań zawodowych całkowicie lub częściowo poza siedzibą firmy.

Na czym polega telepraca?

Telepracy przyświeca idea tak zwanych "gorących biurek", są to miejsca pracy, które nie są permanentnie przypisane jednemu pracownikowi. Pracownik wykonuje czynności zawodowe za pośrednictwem środków komunikacji, np. Internetu, czy telefonu. Telepraca może być wykonywana w zasadzie z każdego miejsca.

Zalety telepracy

Niepodważalną zaletą telepracy jest elastyczność czasu i miejsca pracy, co daje podstawę do utrzymywania równowagi między życiem osobistym a zawodowym. Niewątpliwie niweluje ona konflikty w pracy i zwiększa jej wydajność, a także redukuje absencję. Telepraca daje możliwość lepszego dostosowania miejsca pracy do potrzeb pracownika.

Wady telerpacy

Minusem tego typu pracy może być izolacja i poczucie samotności pracowników. Nienormowany czas pracy może być przyczyną uzależnienia od niej. Pracownicy mogą nie czuć się związani z firmą, a nawet traktować telepracę jako czas wolny.

Kto może być telepracownikiem?

Ta forma zatrudnienia przeznaczona jest w zasadzie dla każdego, kto charakteryzuje się samodyscypliną, efektywnym zarządzaniem czasu i umiejętnością pracy bez nadzoru. Zastosowanie jej jest jednak uwarunkowane również charakterem pracy, dlatego raczej nie stosuje się jej np. w zawodzie sekretarki, która kieruje sekretariatem i w godzinach pracy powinna być do dyspozycji klientów.

Źródło

Kinga Kaszuba Asystentka w telepracy