Standaryzacja etykiet transportowo-logistycznych

pixabay.com
pixabay.com
Praktycznie każde opakowanie transportowo-logistyczne posiada pewnego rodzaju etykietę. Takie oznaczenia wykorzystywane są, zarówno podczas wewnętrznych procesów magazynowych, jak i podczas transportu. Jednak wielość firm z sektora TSL powoduje bardzo duże zróżnicowanie rodzajów używanych etykiet, co skutecznie utrudnia i spowalnia cały proces zachodzący w łańcuchu dostaw. Dlatego też coraz więcej operatorów logistycznych postuluje standaryzację w zakresie etykietowania towarów poprzez wprowadzenie jednolitego rodzaju etykiet.

Operatorzy logistyczni przywykli do wykorzystywania swoich własnych oznaczeń na towarach, dzięki czemu udaje im się szybciej i dokładniej wykonać pewne prace związane z gospodarką magazynową w obrębie własnego przedsiębiorstwa. Warto jednak zastanowić się, jak bardzo wprowadzenie jednolitych standardów etykietowania produktów ułatwiłoby pracę poza przedsiębiorstwem. Wtedy operacje dokonywane na towarach byłyby łatwiejsze i bardziej intuicyjne nie tylko w obrębie jednej firmy, ale w obrębie wszystkich podmiotów z łańcucha dostaw.

Operatorzy logistyczni postulują standaryzację w zakresie etykietowania towarów, proponując wdrożenie etykiety GS1. Jest to standardowa etykieta, wykorzystywana w wielu państwach świata, ułatwiająca identyfikację oraz wdrażanie ustandaryzowanych komunikatów elektronicznych w komunikacji z innymi uczestnikami łańcucha dostaw. Podstawowa etykieta GS1 może zawierać zakodowane informacje, jak numer przesyłki, kod trasy, dane dotyczące odbiorcy, numer zamówienia czy informacje na temat jednostki logistycznej. Zawarcie w etykiecie wyżej wymienionych informacji jest opcjonalne, natomiast każda etykieta obligatoryjnie posiada numer SSCC (Seryjny Numer Jednostki Logistycznej). Jest to globalny identyfikator GS1 używany do indywidualnej identyfikacji jednostek logistycznych. Pozwala on przede wszystkim na szybkie i precyzyjne zidentyfikowanie lokalizacji przesyłki, poprzez jej śledzenie, co ma korzystny wpływ na monitorowanie zamówień i automatyzację odbioru towarów.

Jakie mogą być korzyści płynące z wprowadzenia standaryzacji zasad etykietowania przesyłek? Przede wszystkim firmy decydujące się na wprowadzenie etykiet GS1 mogą sprostać wymaganiom między innymi sieci handlowych, które coraz częściej cenią sobie posługiwanie się właśnie taką etykietą. Ponadto, w ten sposób można szybko i elastycznie przystosować się do wymagań innych podmiotów zewnętrznych, bazujących na GS1. Dodatkowo, te same etykiety może wykorzystać na potrzeby usprawnienia własnych procesów magazynowych, np. przyjęć, kompletacji czy wydań. Warto również wspomnieć, iż producenci stosujący standardowe etykiety GS1 mogą liczyć z tego tytułu na niższe koszty dystrybucji w przypadku niektórych operatorów logistycznych.

Wnioskując z powyższego, w najbliższej przyszłości można spodziewać się coraz powszechniejszego znakowania towarów za pomocą ustandaryzowanych etykiet GS1. Jest to działanie mogące przynieść korzyści wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw.

Źródło

logistyka.net.pl