Standard Agile PM doczekał się wersji V2

 Standard Agile PM doczekał się wersji V2
Popularność wydanego w 2010 roku standardu Agile Project Management spowodowała, że konsorcjum DSDM zdecydowało się na jego odświeżenie.

W dzisiejszych czasach, kiedy zarówno rynek jak i otoczenie organizacji zmieniają się nieustannie i w szybkim tempie, firmy coraz częściej stawiają na elastyczne podejście do realizowanych projektów i chcą stać się bardziej zwinne. Jednak dla organizacji, w której istnieją formalne procesy zarządzania projektem, zwinność może okazać się trudna i czasami postrzegana jako zbyt ryzykowna. W takich właśnie organizacjach sprawdza się standard Agile Project Management V2.

Agile Project Management V2, w odróżnieniu od poprzednika, zyskał „rangę” frameworka. Konsorcjum DSDM chce, aby była to kanwa dla jego obecnych produktów (AgilePM, AgilePgM) oraz dla tych, będących w planach (AgileBA, AgilePMO).

Podręcznik Agile Project Management Handbook v2 urósł do 240 stron. Co się zmieniło? Agile Project Management V2 to przede wszystkim 6 a nie jak poprzednio 9 kluczowych czynników sukcesu. Zmniejszono także liczbę faz cyklu życia (z 7 do 6). O jeden zmniejszono także kroki w rozwoju iteracyjnym (3, a nie jak poprzednio 4).

W nowej wersji większy nacisk położono na aspekty komunikacji, współpracy, deklaracji wymagań oraz te związane z zarządzaniem ryzykiem i dostosowaniem AgilePM. Zmieniło się także podejście do konfiguracji projektu, którym w Agile Project Management V2 poświęcono mniej uwagi.

Źródło