Staż i praktyka kluczem do sukcesu

Uczelnie wyższe mają świadomość tego, że na rynku pracy miejsce znajduje się już tylko dla absolwentów, którzy zdobywali doświadczenie już w trakcie studiów, dlatego coraz bardziej zacieśniają współpracę z pracodawcami, by ułatwić studentom odbycie praktyk, czy stażu. Joanna Nowocień z firmy doradczej Capgemini Polska przekonuje, że zatrudnienie młodych doświadczonych pracowników zmniejsza koszty wdrożenia ich do zawodu, dlatego są oni bardziej opłacalni dla pracodawców.

„Za granicą istnieje duża współpraca ze środowiskiem akademickim. Uczelnie współpracują ze sobą, tworzą wspólne programy dla studentów, w ramach których często powstają prężnie działające na rynku przedsiębiorstwa” – mówi Joanna Nowocień. Polskie uczelnie również dostrzegają korzyści ze współpracy z biznesem, a polscy studenci są bardzo przedsiębiorczy, potrzebują jedynie biznesowych przewodników, którzy pomogą im zrealizować swoje pomysły. „Jeżeli mówimy o rynku polskim, na pewno sukcesem jest to, że coraz częściej i uczelnie i biznes widzą korzyści we współpracy. Korzyścią jest to, że od dwóch lat przedstawiciele pracodawców mogą zasiadać w radach programowych uczelni, mogą oficjalnie omawiać programy dydaktyczne pod kątem potrzeb rynku” – mówi Nowocień.

Należy pamiętać, że dzisiejsi studenci to nie tylko pracownicy, lecz także przyszli pracodawcy i uczelnie powinny dołożyć wszelkich starań, aby przygotować ich do tej roli. Zdobyta na studiach praktyka zdecydowanie ułatwia wdrażanie absolwenta do zawodu. „Dla każdego pracodawcy oznacza to mniejsze koszty wprowadzenia takiego pracownika do firmy, a dla pracownika to oczywiście mniejszy stres, większa satysfakcja z pracy.” – tlumaczy przedstawicielka Capgemini Polska.

Źródło

Ciężko o pracę bez stażu i praktyki