Staż, praktyka, wolontariat, czyli co?

 Staż, praktyka, wolontariat, czyli co?


Praktyka czyni mistrza. Chyba każdy zna to powiedzenie. Jest w nim wiele prawdy. Nawet najlepsze wyniki na studiach nie przygotują do pracy tak dobrze, jak sprawdzenie swoich sił w rzeczywistości. Taką możliwość dają staże, praktyki i praca jako wolontariusz.

Wśród części studentów i pracodawców pokutuje opinia, że staż lub praktyka ma nauczyć wyłącznie obsługi ekspresu do kawy, kserokopiarki lub perfekcyjnie zapoznać stażystę czy praktykanta z drogą na najbliższą pocztę. Często zdarza się również, że cała dokumentacja dotycząca praktyk czy stażu, szczególnie tych obowiązkowych, podpisywana jest podczas pierwszego spotkania. Na szczęście są to wypadki marginalne. W większości przypadków przygotowujący się do pracy student poznaje prawdziwy wymiar pracy w wybranym zawodzie.

Staż czy praktyki?

Staż jest formą pozyskania osób mogących pracować w firmie bez nawiązywania stosunku pracy. Pracodawca może przyjąć na staż skierowanego przez starostę bezrobotnego do 25. roku życia lub bezrobotnego, który nie ukończył 27. roku życia, a staż ma się odbyć w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej. W takiej sytuacji bezrobotnemu w okresie odbywania stażu będzie przysługiwać stypendium w wysokości 140% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku przyjęcia stażysty pracodawca nie ponosi kosztów wynagrodzenia czy opłacania składek ubezpieczeniowych. Zarówno stypendium jak i składki opłacane są przez Urząd Pracy. Aby staż mógł się odbyć wymagane jest skierowanie i umowa pomiędzy pracodawcą a Urzędem Pracy. Maksymalny czas stażu wynosi 12 miesięcy.

Inną formą zdobywania kompetencji zawodowych są praktyki. Większość polskich uczelni wymaga od swoich studentów odbycia i udokumentowania praktyk studenckich. Szczególnie w okresie wakacyjnym w wielu firmach szkolą się studenci wielu kierunków. Praktyki są wartościową formą zdobywania przez młodych ludzi pierwszych szlifów zawodowych i dają możliwość wniesienia do firmy świeżego spojrzenia oraz nowatorskich poglądów. Dlatego coraz więcej młodych decyduje się na nieobowiązkowe praktyki w trakcie studiów. Praktykantem może zostać absolwent, który ukończył co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia swoich praktyk nie skończył jeszcze 30 lat. Podobnie jak w przypadku stażu, odbywanie praktyk musi opierać się na umowie. W tym przypadku jednak zawierana jest ona między pracodawcą a uczelnią (jeśli praktyki są obowiązkowe a student jest na nie kierowany przez uczelnię) lub z samym zainteresowanym. Praktyki nie wymagają odpłatności. Oznacza to, że pracodawca, szkoląc praktykanta nie jest zobowiązany płacić mu za pracę.

Wolontariat zamiast praktyk?

Coraz częściej, szczególnie w okresie wakacji, zdarza się, że ciężko jest o miejsce na stażu czy praktykach. Jak wtedy zdobyć doświadczenie? Alternatywną formą dla stażu czy praktyk jest praca wolontariusza. Wolontariusze w organizacjach pozarządowych mogą pełnić wiele ról - począwszy od pomocy w sprawach biurowych, na zarządzaniu organizacją kończąc. Przyszły pracodawca z pewnością doceni doświadczenie zdobyte w organizacjach pozarządowych, szczególnie jeśli są to duże organizacje (Polska Akcja Humanitarna, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

Korzyści czy straty?

Studenci wszystkich kierunków muszą zdobywać doświadczenie. Staże i praktyki dają młodym ludziom możliwość zdobycia cennej wiedzy i umiejętności, przydatnych w późniejszej pracy. Jednak czy tylko osoby decydujące się na szkolenie w takiej formie na tym zyskują? Dla pracodawcy udział w programie stażowym czy przyjęcie do swojej firmy praktykanta to wyzwanie. Należy wyznaczyć osobę, która będzie opiekunem w trakcie trwania praktyk lub stażu. Konieczne jest także przygotowanie planu praktyki, zapewnienie odpowiednich warunków szkolenia, monitorowanie jego przebiegu. Wiąże się to z dużą odpowiedzialnością. Jednak pracodawca, który w odpowiedni sposób przygotuje się do udziału w takiej formie współpracy może odnieść wiele korzyści. Zatrudniając stażystę ponosi on wyraźnie niższe koszty związane z zatrudnieniem osoby do wykonywania określonych czynności w przedsiębiorstwie. Wyliczono, że średnio stażysta jest o połowę tańszy niż etatowy pracownik, zatrudniony nawet na minimalne, ustawowe wynagrodzenie.Dzięki stażom pracodawcy pozyskują dla swojej firmy taniego pracownika, który jest wartościowy dla samej firmy. Łatwo jest go ukształtować dokładnie według potrzeb pracodawcy i profilu firmy. Ambitny młody człowiek może wiele wnieść do firmy i sprawić, że zacznie się ona rozwijać we właściwym kierunku. W przypadku praktyk dodatkowym plusem jest minimalna ilość dokumentacji, związanej z tą formą szkolenia.

„Grasz o staż” i inne programy stażowe

W chwili obecnej można zaobserwować pozytywny trend w tematyce praktyk i stażów. Coraz więcej firm proponuje studentom możliwość zdobycia doświadczenia. Część firm decyduje się na organizowanie stażów lub praktyk we własnym zakresie. Mimo to ciągle rosnącą popularnością cieszą się programy i konkursy stażowe. Jednym z najpopularniejszych jest program „Grasz o staż”, organizowany przez Gazetę Wyborczą i PwC. Dzięki temu programowi najzdolniejsi studenci mogą walczyć o staże w renomowanych firmach, działających na polskim rynku. „Grasz o staż” daje także pracodawcom możliwość znalezienia prawdziwego talentu, który po stażu może zostać zatrudniony i stanowić o sile przedsiębiorstwa

Źródło