Sprzedaż majątku firmowego po likwidacji firmy

W ciągu ostatnich miesięcy w Polsce wiele firm zmuszonych było do ogłoszenia upadłości. Po przeprowadzeniu odpowiednich działań związanych z upadłością, firmy te były likwidowane w kwestii prawnej. Pozostaje jednak jeszcze kwestia firmowego majątku. Jak zgodnie z prawem można go sprzedać po likwidacji przedsiębiorstwa?

Sprzedaż ruchomości pozostałych w rękach byłego przedsiębiorcy jest możliwa na zasadzie umowy kupna sprzedaży wtedy, gdy firma zostanie już formalnie zlikwidowana i wykreślona z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. W takich okolicznościach przedsiębiorca występuje w roli osoby fizycznej, a sprzedaż dokonywana jest prywatnie.Osoby fizyczne osiągną dochód podlegający opodatkowaniu:
  • podatkiem dochodowym od osób fizycznych według dwustopniowej progresywnej skali podatkowej;
  • podatkiem od czynności cywilnoprawnych.


Podatek od czynności cywilnoprawnych obowiązuje kupującego. Liczony jest od podstawy opodatkowania, którą jest wartość rynkowa sprzedawanych rzeczy. Temu podatkowi podlegają umowy sprzedaży ruchomości, jeśli podstawa opodatkowania przekracza 1000 zł. Jeżeli kwota jest niższa, transakcja zostaje zwolniona z 2% podatku PCC.

Sprzedaż majątku firmowego nie może być dokonywaną w ramach działalności gospodarczej, czyli nie może być prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, w celu osiągnięcia zysku. Jeżeli organy podatkowe ocenią sprzedaż majątku firmowego w ten sposób, sprzedający będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej i odprowadzania podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Źródło

Jak sprzedać majątek firmowy po likwidacji firmy?