Sprzedaż części przedsiębiorstwa sposobem na kryzys

Sprzedaż części przedsiębiorstwa jest jedną z form jego reorganizacji, będącej reakcją na kryzys ekonomiczny. Raport firmy doradczej Deloitte pokazuje, że wartość takich działań wzrosła z ok. 150 mld euro w 2011 roku do ok. 290 mld euro w roku 2012. Co więcej, z przeprowadzonych badań wynika, że aż połowa przedsiębiorstw, które niedawno zdecydowały się na sprzedaż części działalności, planuje zrobić to po raz kolejny w najbliższych trzech latach.

Okazuje się, że sprzedaż części biznesu, na przykład takiego, który nie odpowiada nowej strategii, daje realne szanse na zwiększenie potencjału pozostałych. Zatem taki krok wcale nie oznacza uwstecznienia, lecz mieści się w kręgu działań wzmacniających pozycję firmy. Autorzy badania udowadniają, że osoby zajmujące stanowiska kierownicze, niejednokrotnie zbyt późno zauważają niedostatki spółki bądź jej sektora, czego efektem są problemy ze sprzedażą. Eksperci z Deloitte dodają, że w pierwszej kolejności zostają licytowane te części firm, które mają najmniejsze znaczenie dla danej organizacji. Ponadto przedsiębiorcy, których zamierzeniem jest sprzedaż części działalności, potencjalnych nabywców najchętniej szukają wśród inwestorów branżowych.

Całość artykułu jest dostępna na: www.forbes.pl