„Sprawiedliwa i odpowiedzialna logistyka”

 „Sprawiedliwa i odpowiedzialna logistyka”
Wiodąca na świecie firma logistyczna, jaką jest DHL, ogłosiła raport, w którym zachęca swoich partnerów z branży do zachowania sprawiedliwej i odpowiedzialnej postawy w podejmowanych działaniach logistycznych. W ten sposób firma chce namawiać do osiągania wzrostu zysków z jednoczesnym zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Opublikowanie takiego raportu wyraźnie pokazuje, iż branża logistyczna dojrzewa, zaczyna cenić także inne wartości, poza własnym interesem.

Raport opracowany przez Zespół ds. Badania Trendów DHL, zwraca uwagę przedsiębiorstw logistycznych na konieczność szerszego spojrzenia na prowadzoną działalność i skutki podejmowanych decyzji. Głównym założeniem tego, jakże innowacyjnego Raportu, jest wskazanie koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, jako dwóch, niezwykle istotnych elementów, nieodzownych przy sprawnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Zdaniem autorów Raportu, aby przedsiębiorstwa logistyczne mogły osiągnąć pełnię swego rozwoju, muszą zwrócić się ku wskazanym wyżej, dwóm koncepcjom. W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać nie tylko dbałość o własny zysk i rozwój, ale również o to, by swoimi działaniami nie szkodzić otoczeniu, wręcz przeciwnie prowadzić działania pozytywnie oddziałujące na ludzi i środowisko.

Autorzy Raportu wskazują na fakt, iż te przedsiębiorstwa, które już zdecydowały się na wprowadzenie zasad odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju do swoich działań biznesowych, odnotowują zwiększone zyski, co z kolei przekłada się na uzyskanie przewagi względem konkurencji. Wydaje się, iż osiągnięcie takich rezultatów przyświeca każdemu menedżerowi firmy, dlaczego więc nie skorzystać z porad fachowców, których tezy sprawiają wrażenie jak najbardziej słusznych?

Dla branży logistycznej nadchodzi nowa epoka, w której walka o zyski może przenieść się również na inne pole, walki o społeczną akceptację poprzez prowadzenie odpowiedzialnych działań i wprowadzanie rozwiązań, które nie są już wyłącznie nakierowane na podnoszenie zysków przedsiębiorstwa. Tylko czy wszystkie firmy z branży są już gotowe do walki na takim etapie? Wydawać się może, że powyższe oczekiwania mogą spełnić obecnie tylko najsilniejsi gracze na rynku logistycznym.

Źródło

portallogistyczny.com