Spodziewane trendy rekrutacyjne w 2015 roku

 Spodziewane trendy rekrutacyjne w 2015 roku
Rekrutacja nowych pracowników jest tematem, który zawsze wzbudza olbrzymie zainteresowanie. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Jak twierdzi HAYS Poland, przede wszystkim cyfryzacji rynku rekrutacyjnego, pogodzenia interesów dwóch pokoleń: 50+ i Generacja Y|generacji Y, czyli ludzi urodzonych po 1985r., a także rozkwitu agencji rekrutacyjnych.

Po pierwsze, należy wspomnieć o rosnącym zainteresowaniu usługami firm rekrutacyjnych. W tym momencie współpracę nawiązują głównie przedsiębiorstwa liczące ponad 250 osób, jednak coraz częściej z usług specjalistów korzystają również średnie i małe podmioty. Możemy spodziewać się utrzymania tej tendencji, a co za tym idzie - powstawania nowych agencji rekrutacyjnych.

Nie mniej ważne są środki, za pomocą których zostanie wyłoniony najlepszy kandydat na pracownika. W tym roku najważniejszą rolę ma odgrywać cyfryzacja i wirtualizacja rynku. Coraz częściej aplikant będzie odbywać rozmowę z rekruterem za pomocą telekonferencji lub Skype’a, a zanim do tego dojdzie, zostanie poddany licznym testom internetowym i sprawdzony za pomocą Ocena zintegrowana|Assessment Center. Same ogłoszenia rekrutacyjne będą publikowane na portalach społecznościowych i wyświetlane podczas gier online.

Ostatnim trendem będzie potrzeba pogodzenia interesów pokolenia 50+ i „generacji Y” oraz znalezienie dla nich miejsca na rynku pracy. Jeśli chodzi o tych pierwszych, jest to przede wszystkim wynik powiększania się tej grupy, co oznacza zmianę struktury zatrudnienia w firmach. W przypadku „generacji Y” chodzi głównie o pomysł na zatrzymanie tych pracowników na dłużej w jednym przedsiębiorstwie- ludzie urodzeni po ’85 mają bowiem tendencję do częstego zmieniania pracy.

Źródło

Najważniejsze trendy rekrutacyjne w 2015 roku