Skuteczne zarządzanie wiekiem

 Skuteczne zarządzanie wiekiem
Świeże pomysły pracownika z pokolenia Y nie muszą iść w kontrze do myślenia pracownika 50+, które w dużej mierze oparte jest na zawodowym doświadczeniu. Co zrobić, by te dwie grupy zawodowe nie tylko sobie nie przeszkadzały, ale też grały do wspólnej biznesowej bramki? To zadanie dla lidera.

Eksperci przewidują, że w bliskiej przyszłości starzenie się ludności będzie ważnym czynnikiem kształtującym sytuację na rynku pracy. Równocześnie na rynek ten wkraczają ludzie z pokolenia Y ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami. W tym kontekście, niezwykle istotna jest umiejętność skutecznej komunikacji zarówno z jedną, jak i z drugą grupą zawodową. - Żeby człowiek pod krawatem i przed emeryturą dobrze dogadał się z młodzieńcem z pięcioma kolczykami, przyjeżdżającym do pracy na skuterze, trzeba jasno określić role pracowników. Jak na planie filmowym - mówi Tamara Erickson, psycholog biznesu.

Szacunek i kooperacja

Praca mieszanego zespołu może przynosić świetne efekty. By jednak tak się stało, niezbędne jest odpowiednie zarządzanie. Lider powinien zatem pamiętać o kilku ważnych czynnikach:

Po pierwsze – Zniesienie barier – praca ludzi w różnym wieku może, zwłaszcza w początkowym okresie, powodować obustronny dystans. Menadżer powinien zachęcać zatem do wzajemnego poznania. Musi upewnić się, że pracownicy naprawdę ze sobą rozmawiają, że swobodnie wymieniają się informacjami.

Po drugie – Zadania adekwatne do umiejętności – lider powinien umieć zdecydować, które zadania będą odpowiednie dla starszych, bardziej doświadczonych pracowników, a gdzie przyda się energia i pomysły młodej kadry. Przy pracy nad dużymi projektami, wymagającymi większego zaangażowania, dobrze jest połączyć siły pracowników w różnym wieku. Ważne jest też by lider stawiał przed wszystkimi pracownikami nowe wyzwania - by prowokował do myślenia.

Po trzecie - Pozytywne nastawienie i tolerancja – profesjonalny menedżer musi pozbyć się uprzedzeń związanych z wiekiem. Powinien skupić się na mocnych stronach i zainteresowaniach każdego pracownika, po to by wykorzystać je do celów, które chce w firmie zrealizować. Jeżeli chce dążyć do rozwoju, musi być otwarty na nowy sposób myślenia, nowe rozwiązania - decydując jednocześnie, które z proponowanych pomysłów, mogą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Po czwarte – Wzajemna nauka – mądry szef tak porozdziela zadania, by młodzi pracownicy, stawiający pierwsze kroki w biznesie, mogli uczyć się od tych bardziej doświadczonych. Zasada ta może działać również w drugą stronę tzn. doświadczeni pracownicy mogą uczyć się nowego sposobu myślenia i wykorzystywania najnowszych technologii do celów biznesowych.

W różnorodności siła

Kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa jest umiejętność wykorzystania potencjału tkwiącego w pracownikach. Najlepsze rezultaty można uzyskać, gdy połączy się energie i pomysły ludzi patrzących z różnych perspektyw. Dialog międzypokoleniowy pozwala na wymianę doświadczeń i sposobu myślenia. Pracownicy pokolenia Y są kreatywni i mają dużo nowych pomysłów, ale do ich wdrożenia potrzebne jest doświadczenie, jakie mają „iksy” (30, 40-latkowie) i pokolenie 50 plus. Pod okiem starszych mentorów „igreki” mogą się rozwijać, a jednocześnie unikać błędów. Rezultatem świadomego zarządzania pracownikami zróżnicowanymi pod względem wieku, jest bardziej wydajny, kreatywny i szybciej rozwiązujący problemy zespół. Ponadto załoga, składająca się z przedstawicieli różnych pokoleń, buduje pozytywny wizerunek firmy umiejętnie dostosowującej się do warunków rynkowych i potrzeb klientów.

Źródła

hrstandard.pl

focus.pl