Skuteczna inwestycja we flotę samochodową

 Skuteczna inwestycja we flotę samochodową
Decyzja o rozbudowie floty samochodowej to dla przedsiębiorstw ważny krok w rozwoju. Świadczy to zazwyczaj o dobrej sytuacji ekonomicznej firmy, o dalekosiężnych planach i chęci świadczenia coraz lepszej jakości usług. Właściciele przedsiębiorstw transportowych, decyzję o zakupie nowoczesnych pojazdów, motywują także dążeniem do optymalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem floty. Czy jednak ta decyzja zawsze idzie w parze z oszczędnościami?

Wszystko zależy od tego, czy zakup nowoczesnej floty zostanie przeprowadzony mądrze, z uwzględnieniem wszystkich „za i przeciw”, po przeanalizowaniu wielu możliwych opcji i wyborze tej najkorzystniejszej. Poza tym, bardzo ważne jest zastosowanie się do kilku podstawowych zasad, jakimi są: przeprowadzenie fazy testów, przeszkolenie pracowników, stałe kontrolowanie efektów wdrożonych zmian.

Faza testów

Przeprowadzenie testów jest kluczowym warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty. Testy te powinny dotyczyć modeli wybieranej floty, a konkretnie mówiąc pojazdów transportowych. Analizując oferty dealerów, należy bardzo skrupulatnie zapoznać się z modelami dostępnych samochodów, ich osiągami i przede wszystkim ze spalaniem paliwa, którego zakup jest jednym z głównych kosztów, jakie ponoszą firmy transportowe. Bardzo pomocnym narzędziem we właściwej ocenie oferty pojazdów jest analiza stylu jazdy. Poprawne jej wykonanie jest możliwe dzięki coraz bardziej powszechnym rozwiązaniom IT, w postaci montowanych w pojazdach urządzeń, zbierających informacje z jazd próbnych. Stosując się do wytycznych i wniosków płynących z analizy dostarczonych przez te urządzenia danych, można poznać rzeczywiste parametry pojazdu i wybrać model najbardziej dostosowany do potrzeb firmy.

Faza szkoleń

Faza druga, czyli przeszkolenie pracowników, jest elementem kluczowym dla faktycznego doprowadzenia do oszczędności w firmie. Kierowcy powinni mieć możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zasad efektywnej, ekonomicznej jazdy, w szczególności wtedy, gdy przesiadają się ze starych pojazdów w nowoczesne, charakteryzujące się zupełnie inną dynamiką. Niestety, wykupienie takich szkoleń nie jest powszechną praktyką wśród polskich firm transportowych, czego główną przyczyną są zapewne koszty takich szkoleń, sięgające nawet tysiąca złotych.

Faza kontroli

Faza trzecia właściwie przeprowadzanej inwestycji w nowoczesną flotę, to bieżąca analiza wprowadzonych zmian. I tym razem bardzo pomocne mogą okazać się rozwiązania IT, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych dotyczących funkcjonowania floty, zachowania poszczególnych kierowców, ich stylu jazdy itd. Posiadanie tych danych i ich umiejętne wykorzystywanie, w skuteczny sposób może wpłynąć na zmniejszenie kosztów zakupu paliwa.

Zaproponowane rozwiązania być może nie należą do najtańszych. Jednak, decydując się na modernizację floty oraz licząc na płynące z tego w dłuższej perspektywie oszczędności, ich wdrożenie może okazać się istotne.

Źródło

portallogistyczny.com