Seniorzy przyszłością rynku pracy

 Seniorzy przyszłością rynku pracy
Główny Urząd Statystyczny prognozuje, że w 2050 roku 33% Polaków będzie miało więcej niż 65 lat. Dziś z grupy wiekowej 65-69 aktywnych zawodowo jest 9% osób (przy światowej medianie 20%). Dane Work Service mówią zaś, że 76% firm nie posiada programów pracowniczych dostosowanych do osób w wieku powyżej 50 lat. Zwiększenie zatrudnienia osób starszych jest więc głównym wyzwaniem dla rynku pracy.

Jak wynika z danych Eurostatu, w 2014 r. w Polsce zatrudnionych było 42% seniorów. Najwięcej osób z tej grupy wiekowej zatrudniali Szwedzi (74%), Niemcy (65,6%), Estończycy (64%) i Duńczycy (63,2%). Listę zamykają, z najmniejszym odsetkiem zatrudnienia seniorów, Grecy (34%), Słoweńcy (35,4%), Chorwaci (36,2%) i Maltańczycy (37,7%). Badania OECD podają, że w Polsce pracuje 41% seniorów, gdy na świecie jest to współczynnik 55%.

Wbrew pozorom seniorzy to cenna grupa na rynku pracy. Firmy doceniają ich duże doświadczenie, odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie. Jednak to nie zawsze przekłada się na współczynnik zatrudnienia. Wciąż wygrywają stereotypy o wyższości młodszego pracownika. W dobie zmian demograficznych rozwój polskim firmom jest w stanie zapewnić tylko wykwalifikowana kadra, dobrze opłacani specjaliści i wzajemne uzupełnianie się wiedzy i kompetencji seniorów i millenialsów.

Mały odsetek pracujących seniorów w polskich firmach jest skutkiem nieodpowiedniego przygotowania firm do zatrudniania takich osób. Aż 76% przedsiębiorstw deklaruje, że nie posiada odpowiedniego programu rozwoju dostosowanego do potrzeb pracowników tej grupy wiekowej. Dane te zaskakują, gdyż pracodawca zatrudniający osobę po 45. roku życia może liczyć na zwrot 80% kosztów szkolenia. Pracodawcy zatrudniający seniorów ponoszą niższe koszty pracy niż w przypadku osób młodych – odchodzą m.in. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla mężczyzn powyżej 60. i kobiet powyżej 55. roku życia. Także nieobecności z powodu choroby nie narażają firmy na straty, gdyż pracodawca płaci za chorobę pracownika w wieku +55 tylko przez 14 dni.

Odpowiednio przeszkoleni pracownicy-seniorzy mogą uzupełniać niedobory kadrowe spowodowane niżem demograficznym i emigracją zarobkową. Warto zauważyć tę niszę i zainwestować w potencjał seniorów, bo pomoże to firmie osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku.

Źródło

hrtrendy.pl