Sektor MŚP rozwija się z pomocą leasingu

 Sektor MŚP rozwija się z pomocą leasingu
Wyniki badania CBM INDICATOR wskazują, iż 40% firm zaliczanych do grona tzw. małych podatników, korzystało w przeszłości, bądź aktualnie korzysta z leasingu. Co więcej, aż 80% tych firm jest zadowolonych z tego rodzaju finansowania. Ta pozytywna opinia motywowana jest przede wszystkim dużo większą, zdaniem przedsiębiorców, elastycznością leasingu niż kredytów. Dlatego też leasing staje się coraz bardziej popularny w sektorze MŚP.

Według danych GUS, w 2014 roku działało w Polsce 1,84 mln przedsiębiorstw niefinansowych, określanych jako przedsiębiorstwa aktywne. 99,8% tych podmiotów stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, które odpowiadają aż za blisko 70% miejsc pracy. Podmioty z tego sektora w znacznie mniejszym stopniu mogą liczyć na wewnętrzne źródła kapitału, jak na przykład rezerwy i zyski z poprzednich lat. W związku z tym muszą szukać tak zwanych zewnętrznych źródeł finansowania, odpowiadających ich profilowi, jak na przykład leasing.

Mali i średni przedsiębiorcy tak właśnie działają. Świadczą o tym poniższe liczby:

- Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w Polsce z usług firm leasingowych korzysta już 500 tys. firm, przy czym kluczowym dla leasingodawców klientem są firmy z sektora MMŚP.

- W pierwszym kwartale 2016 roku, polscy leasingodawcy sfinansowali inwestycje o łącznej wartości 13 mld zł, co oznacza 23% wzrost wartości nowych kontraktów w porównaniu do pierwszego kwartału 2015 roku. W całym 2015 roku, polskie firmy leasingowe sfinansowały inwestycje o wartości blisko 50 mld zł.

Opinia właścicieli małych i średnich firm jest dość jednoznaczna. Ich zdaniem leasing jest elastyczniejszą formą finansowania niż kredyt, bardziej dostosowaną do ich aktualnych możliwości i potrzeb. Dlatego też tak chętnie się na niego decydują. Ponadto, aktualnie trwają prace nad kolejnymi ułatwieniami dedykowanymi sektorowi MŚP, które mogą ułatwić funkcjonowanie i przyczynić się do rozwoju najmniejszych firm. Jedną z propozycji jest likwidacja zryczałtowanej składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców.

Takie ułatwienia, w połączeniu z szerokim dostępem do źródeł zewnętrznego finansowania, mogą stać się silnym motorem napędzającym rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku firm z tego sektora należy jednak zachować szczególną ostrożność podejmując finansowe decyzje. Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo wrażliwe na jakiekolwiek problemy finansowe, wystarczy mała niedrożność w płatnościach, aby zachwiać całym budżetem firmy. Leasing wydaje się zdecydowanie przemawiać na korzyść MŚP, jednak musi być on dopasowany do możliwości firmy i jej aktualnej kondycji finansowej.

Źródło

portallogistyczny.com