Scrum - nowa metoda zarządzania projektami

Scrum to innowacyjna metoda zarządzania projektami, która z wielką siłą uderza w tradycyjne sposoby zarządzania. Wprawdzie najczęściej jest stosowana w projektach informatycznych, ale założenia, na których się opiera, zachęcają do zupełnie nowego spojrzenia na obecną praktykę menedżerską. Co ciekawe, nazwa wywodzi się od gry zespołowej rugby i w polskim tłumaczeniu oznacza "młyn".

Warto podkreślić, że Scrum jest modelem działania, dostarczającym zespołom projektowym określonych zasad i technik, które kształtują dalszy tor ich aktywności. Scrum wyznacza członkom grupy przestrzeń, w której uczą się wolności i otwartości. Autor artykułu, Mariusz Chrapko dostrzega w tej metodzie zbieżność z grą w piłkę nożną : "Zasady gry, opracowane przez International Football Association Board (IFAB) są proste i jasno określone. Ale jak grać, żeby wygrać? O tym zasady już nic nie mówią. Bo sukces meczu zawsze zależy od zespołu." Zatem taktyka, umiejętności, jak również reakcja na zmieniającą się sytuację przesądza o wygranym meczu - podobnie rzecz się ma w metodzie Scruma, która jest zbiorem prawideł i praktyk. Są one skonkretyzowane, określają granice, w jakich może poruszać się zespół projektowy.

Założenia omawianej metody opierają się na podziale pracy na mniejsze części - "sprinty", które poprzedzone są intensywnym planowaniem. Każdy sprint kończy się retrospektywą, na którą składają się pytania typu : "Co działało? Co Zawiodło? Co można poprawić?" Największą zaletą metody Scrum jest jej filozofia pracy i wartości, takie jak: empiryczne podejście, obserwacja i adaptacja, autonomia, akceptacja porażki, innowacyjność, samoorganizacja. Warto dodać, że tradycyjna praktyka zarządzania, mimo iż wciąż jest wykorzystywana przez wiele organizacji, znajduje się w fazie głębokiego kryzysu. Scrum może okazać się rewolucją w tym obszarze, intensyfikując wyobraźnię współczesnych menedżerów i zespołów projektowych.

Źródło