Samopoczucie i motywacja – Barometr Pracownika 2015

 Samopoczucie i motywacja – Barometr Pracownika 2015
Wyniki najnowszego badania „Barometr Pracownika 2015” przeprowadzonego przez firmę IPSOS na zlecenie Edenred pokazują, że blisko 60% osób zatrudnionych w Polsce nie jest zadowolona z wysokości wynagrodzenia, a u 40% z nich motywacja do pracy wciąż spada. 70% zaś przy wyborze pracodawcy sprawdza jego świadczenia pozapłacowe.

Zadowolonych z pracy jest tylko 22% respondentów. Szczęście w życiu zawodowym od czasu do czasu odczuwa 60%, a 13% nigdy nie zaznało takiego stanu. Niechęć do wykonywanej pracy przekłada się na dążenie ku zmianie. 41% polskich pracowników często myśli o zmianie pracodawcy, a 7% planuje odejście. Razem to 48%, czyli prawie połowa. Równo 50% spośród ankietowanych zdecydowanych na zawodową modyfikację deklaruje, że bez problemu znajdzie nowe zajęcie. Co ciekawe, ta tendencja nie jest zależna od stanowiska – odejść z firmy planuje 37% managerów i 43% pozostałych pracowników.

Przyczyny które motywują pracowników do zmiany pracodawcy są przewidywalne. W większości przypadków chodzi o wynagrodzenie – wskazało tak aż 58% ankietowanych. To najwyższy odsetek spośród wszystkich badanych 14 krajów. Inni pracownicy mają największy problem z ilością czasu przeznaczanego na pracę (Szwedzi 41%, Niemcy – 39%, a Polacy – 24%) i utrzymaniem pracy (Włosi i Holendrzy – 47%, Polacy – 18%).

Analizując wyniki badania, trzeba wziąć po uwagę zmieniający się rynek pracy, a w nim nowe pokolenie – urodzonych po 1990 roku, szczególnie ceniących sobie rozwój i elastyczność pracy, a także zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zadowolenie z tego balansu deklaruje 50% badanych pracowników. Potwierdzają to dane wskazujące na ilość odbytych nadgodzin – 55% pracowników wyrabia je od czasu do czasu, a 17% - nigdy.

Źródło

hrstandard.pl