SDI – nowość w dziedzinie zarządzania relacjami

 SDI – nowość w dziedzinie zarządzania relacjami
Umiejętność zarządzania relacjami jest niezbędna w codziennym życiu i ma duży wpływ na sukces w biznesie. W rozwoju tej umiejętności pomóc może Strength Deployment Inventory - nowość w dziedzinie zarzadzania relacjami.

Czym jest SDI?

Strength Deployment Inventory (SDI®) to narzędziem klasy self-assessment, które pomaga zrozumieć co daje nam poczucie własnej wartości i co jest dla nas ważne w relacjach z innymi osobami. SDI® pomaga zwiększyć samoświadomość oraz poprawić, wzmocnić lub zbudować relacje międzyludzkie. Uczy nas identyfikować motywy zachowań oraz znajdować odpowiedzi na pytanie dlaczego ludzie działają tak a nie inaczej. Dzięki niemu łatwiejsze staje się zaakceptowanie działań innej osoby, ponieważ rozumiemy jej motywy, intencje i zachowanie. SDI® jest narzędziem możliwym do wdrożenia w całej organizacji i wówczas buduje idealne podstawy komunikacji wewnętrznej, co pomaga zacieśnić więzi organizacyjne i umocnić kulturę. Zastosowanie SDI jest nieograniczone i opiera się na kluczowej zasadzie - lepsze relacje międzyludzkie prowadzą do lepszych wyników.

Technika ta - znana na zachodzie - w Polsce nie jest popularna. Przyczyną takiego zjawiska może być fakt, że do tej pory w naszym kraju nie prowadzono szkoleń z tego zakresu.

Pierwsze w Polsce szkolenie SDI

Fundacja Governica, której celem jest wspieranie rozwoju gospodarki, promocja innowacyjności, wspieranie przedsiębiorczości a w szczególności upowszechnianie wykorzystania najlepszych światowych praktyk, norm i metod zarządzania, organizuje pierwsze w Polsce szkolenie „Zarządzanie relacjami z SDI®”. Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest prowadzone w formie interaktywnych zajęć z certyfikowanym facilitatorem SDI®. Udział w szkoleniu jest kwalifikowany – wymagane jest stanowisko kierownicze. Praca w grupie 12-26 osób piastujących w swojej organizacji wysokie stanowiska menedżerskie gwarantuje jego ekskluzywny charakter.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Gasperini - certyfikowanym Kierownikiem Projektów (PMP & PMI -ACP) z 15-letnim doświadczeniem i znajomością 5 języków obcych. Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Siemens AG. Jako pierwszy PMP w firmie stworzyła nową kulturę profesjonalnych kierowników projektu.

Więcej informacji o szkoleniu dostępnych jest na stronie.