SCRUM - zwinne zarządzanie projektem

 SCRUM - zwinne zarządzanie projektem
Stosowanie utartych metod zarządzania, opartych wyłącznie na tradycyjnym podejściu, może z czasem doprowadzić do popadnięcia w rutynę. Niestety, jest to jeden z największych wrogów dzisiejszego zarządzania projektami, które, w obliczą stale zmieniającego się otoczenia i szybko upływającego czasu, wymaga elastycznego podejścia i silnego zaangażowania w sprawę. Tak właśnie działa SCRUM, czy warto stosować go w swojej codziennej pracy?

W klasycznych metodach realizacji projektów rola klienta zlecającego pracę jest bardzo ograniczona. Jest on najbardziej aktywny na początku realizacji, kiedy trzeba ustalić wszystkie niezbędne szczegóły oraz na końcu prac, kiedy trzeba je odebrać i ocenić rezultat. W przypadku SCRUM filozofia „zlecam i biernie oczekuję efektów” nie ma zastosowania. Wręcz przeciwnie, klient musi odgrywać rolę pierwszoplanową, na równi z innymi uczestnikami procesu, czyli menedżerem zespołu realizującego oraz zespołem developerskim. Trójkąt ten powinien ze sobą ściśle współpracować, a służyć temu mają tzw. sprinty, czyli etapy realizacji poszczególnych modułów, a mówiąc prościej, częste i regularne spotkania wszystkich trzech stron. Potwierdzeniem powyższych założeń są cztery, najważniejsze zasady SCRUM, które brzmią następująco:

- ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia,

- działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentację,

- współpraca z klientem ponad formalne ustalenia,

- reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem.

Stosowanie się do powyższych zasad może zdecydowanie usprawnić pracę nad projektami, w szczególności nad tymi, które są narażone na częste zmiany założeń i które wymagają błyskawicznej reakcji na te zmiany. Stosowanie SCRUM ma za zadanie przede wszystkim skrócenie czasu realizacji projektów, poprzez równomierne rozłożenie wszystkich etapów prac i dopracowywanie szczegółów na bieżąco. Ponadto, stosowanie SCRUM i innych metodyk zwinnych (ang. Agile) umożliwia zachowanie elastyczności w zmiennym otoczeniu, dzięki czemu klient, który jest stale obecny w całym procesie realizacji, może na bieżąco analizować wszystkie zmiany, przez co ma szansę uniknąć niespodziewanych kosztów. Kolejna korzyść płynąca ze SCRUM to przejrzystość i brak niechcianych niespodzianek. Regularne informowanie wszystkich zainteresowanych stron o stanie realizacji projektu zapewnia bardziej efektywną kontrolę i zadowalający efekt końcowy.

Warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania SCRUM jest jednak wkład pracy ze strony klienta. Jeżeli nie ma chęci i woli do współpracy, nie można również liczyć na pozytywne efekty. SCRUM owszem tak, ale tylko z silnym zaangażowaniem wszystkich zainteresowanych stron.

Źródło

nf.pl/manager