Ryzyko w Zarządzaniu Projektami

 Ryzyko w Zarządzaniu Projektami
Ryzyko w zarządzaniu projektami jest definiowane przez PMI jako:

"Niespodziewane wydarzenie lub negatywny wpływna cele projektu" (PMI, 2004, str.206).

Natomiast APM definiuje ryzykojako:

"Niespodziewane wydarzenie lub okoliczności, które w wypadku zaistnienia, będą miały wpływ na osiągnięcie jednego lub więcej celów projektu"(APM, 2006, str.152).

Tak więc ryzyko to wszystko, co może wydarzyć się i wpłynąć na cele projektu. Jako kierownicy projektu musimy mieć przygotowany proces identyfikacji, analizy, oceny, monitoringu i odpowiedzi na ryzyko. Przedstawiony diagram opisuje proces:(Uniwersytet Otwarty, 2008, str28)

Źródło

www.theprojectlens.wordpress.com