Ryzyko kursowe w sektorze MŚP

pixabay.com
pixabay.com
Ryzyko związane z wahaniem kursu walut dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo duże. Przedsiębiorstwa te nie mają takiej odporności na straty związane ze zmianami kursów walut, jak duże firmy i korporacje. W związku z tym należy szczególnie uważać podczas transakcji wiążących się z przewalutowaniem polskiego złotego, a najlepiej zawczasu podjąć odpowiednie kroki zapobiegające ewentualnym stratom.

Każdy importer i eksporter doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak wielki wpływ na powodzenie jego biznesu ma stabilność rynku walut. Ten niestety jest miejscem w znacznym stopniu nieprzewidywalnym, na którego zachowanie wpływ ma wiele czynników politycznych, gospodarczych i społecznych. Choć generalnie przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z ryzyka, tylko 6% właścicieli firm z sektora MŚP ma świadomość tego, że owe ryzyko można w części, a nawet w zupełności wyeliminować. Znacząco więcej, bo aż 22% przedsiębiorców uważa, że ryzyka kursowego nie da się wyeliminować, ani nawet ograniczyć. Takie, mało optymistyczne dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez 4P research mix na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA. Inne, niepokojące dane wynikające z badania pokazują, że aż 80% handlujących z zagranicą firm z sektora MŚP nie zabezpiecza swoich transakcji przed ryzykiem kursowym.

Okazuje się jednak, że istnieją sposoby, dzięki którym ryzyko kursowe można w dużym stopniu ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować. Mowa tu o tzw. transakcjach forward - rozwiązaniu oferowanym przez instytucje finansowe, jak na przykład banki. Tego typu transakcje polegają na wyeliminowaniu wpływu wahań notowań walut poprzez „zamrożenie” kursu, po jakim eksporter lub importer wymieni po danym czasie określoną ilość waluty. Gwarancję niezmienności kursu waluty daje w tym przypadku instytucja płatnicza, z którą firma podpisała kontrakt wiążący obie strony umowy. Przedsiębiorca, decydując się na taki krok może być pewny marży z danej transakcji, dzięki czemu może również rozsądniej i bez obaw planować swoje przyszłe wydatki czy inwestycje w firmę. Co jednak ważne, przy tego typu transakcjach nie ma możliwości odstąpienia od kursu waluty, który był aktualny podczas zawarcia umowy. Oznacza to, że nawet jeśli w trakcie trwania transakcji kurs ulegnie poprawie, przedsiębiorca nie może już z niego skorzystać. Jest to więc pewne ryzyko, jednak gwarancja tego, iż biznes nie przyniesie strat, wydaje się być zdecydowanie silniejszym argumentem. Taka jest najważniejsza cecha transakcji forward, których ideą jest nie tyle wzbogacenie się na zabezpieczonym kursie, ile bezpieczeństwo wynikające z pewności co do wysokości kwoty, jaką eksporter bądź importer uzyska z danej transakcji.

Warto więc wiedzieć, iż istnieją metody eliminowania ryzyka kursowego. Choć tego typu rozwiązania w większym stopniu są oferowane dużym przedsiębiorstwom i korporacjom, również firmy z sektora MŚP mają szansę uzyskać pomoc od instytucji finansowych, dzięki czemu ich płynność finansowa jest znacznie mniejszym stopniu zagrożona.

Źródło

nf.pl