Ryzyko Operacyjne

W dniach 10-11 czerwca br. firma Prestige Conferences zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji pod tytułem „Ryzyko Operacyjne”. Uczestnictwo w wydarzeniu jest płatne.

Program, przygotowywany na bazie rozmów z przedstawicielami banków, ma na celu wsparcie działań udoskonalających zarządzanie ryzykiem. Ryzyko operacyjne to jeden z kluczowych ryzyk w funkcjonowaniu banku, dlatego na ten temat wypowiedzą się najlepsi eksperci z Polski i zagranicy. Zaproszeni prelegenci podzielą się ze słuchaczami wiedzą oraz doświadczeniem z zarządzania ryzykiem. Uczestnictwo w konferencji jest wyjątkową okazją do dyskusji na gruncie europejskim.

Adresaci konferencji:

 • Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy Pionu Ryzyka
 • Menedżerowie ryzyka operacyjnego
 • Pracownicy działu compliance
 • Audytorzy
 • Analitycy


Tematyka konferencji:

 • Rekomendacja M
 • Stress testy
 • Metoda AMA
 • Wymóg kapitałowy
 • Współpraca z działami biznesowymi
 • Akceptowalny profil ryzyka operacyjnego
 • Samoocena
 • KRI
 • Raportowanie
 • Planowanie i ograniczanie ryzyka operacyjnego


Źródło