Rusza nowa platforma finansowania społecznościowego

 Rusza nowa platforma finansowania społecznościowego
Finansowanie społecznościowe zyskuje w naszym kraju coraz większą popularność. Niedawno została uruchomiona polska platforma mająca zapewnić finansowe wsparcie dla różnego rodzaju przedsięwzięć biznesowych.

Crowdangels.pl to serwis stworzony dla osób z pomysłami na biznes, które poszukują wsparcia finansowego. Jak to działa? Najpierw trzeba przygotować projekt - opisać cel zbiórki środków, za-łączyć dokumenty i określić cel finansowy. Użytkownicy, którzy zdecydują się sfinansować dane przedsięwzięcie, w zamian otrzymują akcje.

Pomysłodawca musi zatem również jasno określić pakiet udziałów lub akcji, który zostanie zaoferowany w zamian za finansowanie pomysłu. Minimal-na kwota wpłaty na rzecz projektu równa się wartości jednego udziału ustalonego przez pomysłodawcę. To wielokrotność 50 zł. Za tę kwotę można stać się udziałowcem w innowacyjnej spółce. Dokonując wpłat, każdy użytkownik serwisu automatycznie podpisuje umowę inwestycyjną z projektodawcą.

80 dni na sukces

Projekt może być prezentowany w serwisie przez okres nie krótszy niż 30 i nie dłuższy niż 80 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie projekt osiągnie cel zbiórki (100 proc.), rozpoczynają się procedury prawno-księgowe w celu przekazania udziałów lub akcji inwestorom. Gdy projekt nie osiągnie 100 proc. w wymaganym czasie, pieniądze zwracane są wspierającym.

Źródło

pierwszymilion.forbes.pl