Ruchomy czas pracy. Zmiany w prawie.

Zmiany zaproponowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wprowadzają dwa zasadnicze rozwiązania: pierwsze dotyczy wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy, drugie - reguluje zasady ruchomego czasu pracy.

Rządowy projekt przewiduje wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy maksymalnie do 12 miesięcy w każdym systemie czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy. Pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym. Zgodnie z nowymi przepisami, możliwe będzie sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy – musi on obejmować jednak co najmniej 2 miesiące.

Elastyczne godziny rozpoczynania pracy

Kolejnym pomysłem rządu jest wprowadzenie przepisów o ruchomym czasie pracy. Zgodnie z propozycjami, rozkład czasu pracy będzie mógł przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach roboczych. Przyjęto tu dwa warianty. W pierwszym - pracodawca może sam wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni. W drugim - określany będzie przedział czasu na rozpoczęcie pracy (np. między godziną 7 a 10). Pracownik zdecyduje, o której godzinie przyjdzie do pracy, a następnie odpracuje przewidzianą dla niego liczbę godzin.

Przerwa w pracy

Zgodnie z proponowanymi przepisami, pracodawca będzie mógł także wprowadzić przerwę w pracy, niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze przekraczającym 60 minut, z zachowaniem przepisów ochronnych w zakresie dobowego i tygodniowego odpoczynku, pod warunkiem, że pracownik złoży w tej sprawie indywidualny wniosek.

Źródła